Vi er stadig alt for uopmærksomme i trafikken

10. december 2023
Vi er stadig alt for uopmærksomme i trafikken

En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at vi er blevet bedre til at være opmærksomme i trafikken, men at uopmærksomhed og manglende orientering stadig er den væsentligste årsag til dødsulykker. Ingen er for gamle til at blive bedre.

154 personer mistede livet i trafikken i 2022. Det er det næstlaveste antal dræbte siden 1930erne. Kun i 2021, hvor coronarestriktioner lagde en dæmper på trafikken, har der været færre trafikdræbte, nemlig 130.

Vejdirektoratets årlige DUS-rapport (den udvidede dødsulykkesstatistik) viser, at uopmærksomhed og manglende orientering vurderes til at have haft betydning for ulykken i 87 af de 154 ulykker. Det svarer til 58 procent af sidste års dødsulykker i trafikken. Det går heldigvis den rigtige vej, for det er lidt under gennemsnittet for de seneste fem år, som var på 61 procent.

Det er positivt, at antallet af dræbte er det næstlaveste siden 1930erne, så vores mange års forebyggende indsats har tydeligvis ikke været forgæves. Når uopmærksomhed og manglende orientering er årsag til 58 procent af dødsulykkerne sidste år, er der potentiale til at få ulykkestallene endnu længere ned. Derfor afsætter vi fortsat betydelige midler både via Infrastrukturaftalen og på finansloven til kampagner og indsatser, der kan øge opmærksomheden hos bilisterne, siger transportminister Thomas Danielsen.

Ikke kun de unge

Uopmærksomhed og manglende orientering er ikke forbeholdt én aldersgruppe. Det er personer i alle aldre, der forulykker på grund af uopmærksomhed og mangelfuld orientering. Fordomme om at det er unge mennesker, der bruger deres telefon under kørslen eller at det er ældre mennesker, der ikke får orienteret sig i et sving, er blot fordomme.

Dog viser tallene i rapporten, at uopmærksomhed og manglende orientering forsat er de hyppigste medvirkende faktorer til, at der sker dødsulykker.

Vi mennesker er bundet af vores vaner, og det er utrolig svært at ændre adfærd, hvis ikke vi bliver mindet om det igen og igen og igen. Den data, vi indsamler til DUS-rapporten, er med til at give os viden om, at uopmærksomhed er en stor faktor for, at en ulykke sker. Vi ved nu, at det at spise og drikke, mens man kører, stjæler for meget af ens opmærksomhed, og tanker om hvad man skal handle ind til middag, er også en distraktionsrøver. Lige netop den viden ligger til grund for vores arbejde med, hvordan vi kan forebygge ulykker. Og det ser ud til, at dét, vi gør, gør en forskel. Men det er ikke ensbetydende med, at vi skal hvile på laurbærrene. Det er netop nu, at vi skal holde fast og forsætte det gode arbejde ude på vejene, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Vi er opmærksomme på uopmærksomhed

Vejdirektoratet holder hele tiden øje med antallet af trafikulykker og fører statistik, så vi kan have fokus på de rette ting på de rigtige steder. Derfor laver vi hvert år en særanalyse på dødsulykkerne, så vi ved, hvorfor ulykkerne skete og vi kan sætte ind med de rette forbedringer for at forhindre nye dødsulykker. Hvis det ikke var for DUS-rapporten, ville vi ikke vide at uopmærksomhed var en så stor faktor.

Ud over at arbejde med ulykkestallene har Vejdirektoratet også fokus på, hvordan vejene indrettes med trafiksikkerhed for øje, bl.a. ved at etablere rumleriller. Og sammen med Rådet for Sikker Trafik har Vejdirektoratet billboards ved en lang række rastepladser, hvor vi opfordrer til, at man ikke skal spise mad, mens man kører bil.

Alle kampagnerne er med til at holde budskaberne om trafiksikkerhed i frisk erindring hos trafikanterne. Og nye undersøgelser og ny forskning opdaterer vores viden, så vi ved, at vi er på rette spor, når vi forbedrer vejene.

For eksempel ved vi nu, på grund af en ny tværanalyse fra Havarikommissionen for vejtrafikulykker, at uopmærksomhed ikke bare er forårsaget af mobiltelefoner, men at rigtig mange ting påvirker vores opmærksomhed.

Havarikommissionen har defineret tre slags uopmærksomhed, som har medvirket til at en ulykke er sket; For lavt opmærksomhedsniveau, uopmærksomhed grundet distraktion og manglende fokus på det rette i trafikken. Hver slags uopmærksomhed skal adresseres på forskellige måder og på grund af Havarikommissionens tværanalyse kan vi sætte ind de rette steder, for at forebygge ulykker.

Læs hele DUS-rapporten

Læs tværanalysen Uopmærksomhed i alvorlige trafikulykker fra Havarikommissionen

Fakta

Rapporten bygger på en nærmere analyse af hver enkelt dødsulykke på vejene i 2022.

Hver gang der sker en dødsulykke, besigtiger Vejdirektoratet ulykkesstedet sammen med politiet og eventuelt en repræsentant fra den pågældende kommune for at analysere, hvorfor ulykken er sket, og hvorfor den blev så alvorlig.

Rebild og omegn

Se flere artikler