Venstres gruppeformand i Rebild er tilfreds med budget-resultatet

4. oktober 2018
Venstres gruppeformand i Rebild er tilfreds med budget-resultatet

.
Af Klaus Hansen

Opgaven lød reelt set på at finde 20 mio., som manglede i basisbudgettet og derudover 14 mio. på need-to-do opgaver, som fx akutpladser, vidtgående specialundervisning m.m. I modsætning til sidste års budget, hvor råderummet gav mulighed for større ønskesedler, så var fokus i år tværtimod på at finde finansiering og finde de mindst dårlige besparelser.

Vi har igennem hele budgetprocessen gået konstruktivt og grundigt til værks, og vi har internt i Venstres byrådsgruppe arbejdet for at finde finansiering, der skånede vores kernevelfærdsområder mest muligt. udtaler Venstres gruppeformand, Jeppe Ugilt. Opgaven har hverken været let eller sjov, men jeg er tilfreds med resultatet uddyber han.

Venstre er specielt godt tilfreds med, at børneområdet slap for den helt store sparekniv. Spareforslag som fjernelse af pedelfunktionen og besparelse på specialfunktioner udgik, samtidig med at der blev fundet penge således at området netto tilføres midler i forhold til basisbudgettet.

Et par af Venstres andre hovedpunkter, som også blev besluttet i forbindelse med budgettet er:

– Fortsat ingen opkrævning af byggesagsgebyrer.
– Driftsmidler til ungdomsskolen og indsats til uddannelsesparathed.
– Bevarelse af indskolingsmodel og cromebooks til 4. klasser.
– Der udtages ikke plejeboliger på Skørping Ældrecenter til midlertidig rehabilitering.
– Lokal erhvervsfremme bibeholdes.
– Klippekortsordning til plejehjemsbeboere.
– Udnyttelse af fuld anlægsramme.

Med hensyn til anlæg så havde Venstre tidligt i budgetprocessen lanceret et udspil med de fire halprojekter i Ø. Hornum, Haverslev, Aarestrup og Støvring. Desværre var der ikke opbakning til det beløb, som Venstre ønskede at afsætte, men vi er meget tilfredse med, at der trods alt er afsat en samlet pakke på 15 mio., så de fire projekter har mulighed for at arbejde videre med dem.

Ligeledes blev der afsat mange anlægskroner til sundhedsområdet, således der kan arbejdes videre med akutpladser, sundhedscenter, og Ådalscenter uden at den præcise model er fastlagt.

På anlæg blev der også afsat penge til byggemodning i Sørup og Haverslev, et nyt halgulv i Bælum, 2,3 mio. til trafikprojekt på Hanehøjvej i Skørping, flere penge til trafiksikkerhed, cykelsti ml. Terndrup og Bælum(2022), samt et mindre beløb i 2022 som et signal om at den efterhånden godt brugte børnehave i Nørager skal erstattes af en ny. Alle ting noget som Venstre havde med i sit udgangspunkt.

I Venstre havde vi selvfølgelig også andre ønsker, vi gerne vil have haft igennem, men i en forhandling skal der gives og tages, og når alt kommer til alt, så har vi fået landet et solidt og fornuftigt budget, der bærer præg af, at der er otte Venstremandater bag. Vi er glade for, at hele byrådet står bag, og derudover er jeg personligt enormt glad og stolt over den fantastisk konstruktive tilgang som mine syv Venstrekollegaer har haft til budgetarbejdet, slutter Jeppe Ugilt.

Rebild og omegn

Se flere artikler