Tværkommunalt samarbejde gavnede kæmpeordre hos virksomhed

16. juni 2018
Tværkommunalt samarbejde gavnede kæmpeordre hos virksomhed

.
Af Helle Schiønning

For at imødekomme denne ordre har det tværkommunale samarbejde og dialogen med virksomheden været essentiel, hvilket i høj grad er noget der prioriteres højt i Rebild Kommune.

-” Vi er en mindre og agil kommune, der prioriterer eksekvering og ser løsninger frem for begrænsninger i samspil med de enkelte virksomheder. At skabe rammerne for et sundt erhvervsliv er implementeret i vores overordnede vision, og noget der giver positive resultater hos virksomhederne”, siger erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg fra Business Rebild.

I denne konkrete sag var det yderst relevant at alle trådene blev bundet rigtigt sammen fra start af, da ordren til Forsvaret var med en meget kort leveringsdeadline.

-” Denne ordre kom som noget af en overraskelse for os, da den i første omgang var givet til et andet firma, men da de sprang fra, fik vi ordren. Vi har tætte relationer til Forsvaret, og derfor var vi selvfølgelig også meget stolte over at kunne samarbejde med GDELS MOWAG.

Vi vidste godt, at denne meget kort deadline ville give os en hel del arbejde i forhold til at få byggetilladelsen på plads, og dermed have kapacitet nok til at slutmontere køretøjerne”, udtaler Jørgen Skovlund, ansvarlig for teknikværkstedet hos Hydrema.

Entrepriseleder på hele byggesagen for Hydrema, Jens Gundersen, fra Norex ApS, der udvikler og opfører entreprise inden for moderne stålbyggeri, blev indledningsvis inddraget i sagen.

– “Jeg blev kontaktet af Hydrema tilbage i november 2017, der giver startsignal til en større byggesag. Bygningerne er på dette tidspunkt stort set kun på skitseplan. På byggegrunden i Støvring lå en eksisterende bygning på 1200m² som måtte fjernes, hvilket vi fik tilladelse til.

Sideløbende med nedbrydning af den eksisterende bygning, projekteres nybygningen helt færdig, og herefter indkaldes alle involverende parter til et afklaringsmøde med henblik på hurtigst muligt at opnå grave- og støbetilladelse og efterfølgende byggetilladelse”, uddyber Jens Gundersen.

Og herefter gik det stærkt. Byggetilladelsen for etablering af den nye bygning blev udstedt den 23.novemeber 2017, og den korte proces var afgørende for teamet bag byggesagsbehandlingen i Rebild Kommune.

– “Koordinering er yderst vigtig i sager som disse, hvor sagsbehandlingstiden skal være så kort som overhovedet muligt, da disse bygninger skulle være opført og færdiggjort til produktion snarest muligt.

Dette således, at virksomheden fik de bedst mulige betingelser for at kunne overholde Forsvarets fastsatte tidspunkter for alle leverancer. Det var utrolig vigtigt for os, at vi var i stand til at yde en effektiv og god sagsgennemgang til fordel for Hydrema”, siger sagsbehandler Kenn Mønsted Lykholt fra Rebild Kommune.

Og det har haft en helt særlig betydning for Hydrema, at behandlingstiden på netop denne byggesag har været så kort.

-” For at vi kunne imødekomme den meget kort deadline for første leverance til Forsvaret, som allerede var fastsat til 2. kvartal 2018, var det altafgørende at behandlingstiden og koordinering med alle parter i projektet forløb effektivt og konstruktivt. Og vi må konstatere, at der virkelig var en professionel indstilling til processen.

Uden dette, havde vi ikke været i stand til at leve op til de krav, Forsvaret fremlagde ved aftalens indgåelse, samt dermed sikre at denne kæmpeordre fortsat blev hos Hydrema”, afslutter Jørgen Skovlund.

Rebild og omegn

Se flere artikler