Status på den nordjyske togdrift

23. september 2017
Status på den nordjyske togdrift

Fejl er uundgåelige

.
Af Helle Schiønning

Godt og vel halvanden måned efter den nordjyske overtagelse af den regionale togdrift er det nu tid til at gøre status. Trods startvanskeligheder og en høj rejseaktivitet er Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner ved at have fundet sig til rette på de regionale baner.

Søndag den 6. august 2017 overtog Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Nordjyske Jernbaner officielt den regionale togdrift fra DSB på strækningen mellem Skørping og Frederikshavn. Overtagelsen var ensbetydende med en markant aktivitetsforøgelse for både NT og Nordjyske Jernbaner, hvor sidstnævnte stod til en tredobling af passagertallet:

– Begge selskaber har på ganske kort tid gennemgået en voldsom udvikling. Den 6. august i år var kulminationen på to års forberedelse, som blev igangsat kort efter, at aftalen mellem Region Nordjylland og Transportministeriet blev indgået. Vi har taget en kæmpe opgave på os, som vi vidste ville give udfordringer, der ikke måtte undervurderes. Det er dog meget naturligt, at organisationen og medarbejderne skal tilpasse sig den nye virkelighed og det synes jeg, vi har gjort utrolig hurtigt, siger Peter Hvilshøj, administrerende direktør ved Nordjyske Jernbaner, der heller ikke ligger skjul på, at opstarten har været en krævende proces:

– Jeg er meget stolt af vores medarbejdere og deres måde at håndtere denne enorme forandring på. Vi har alle løbet stærkt på det sidste, men det er min oplevelse, at organisationen er rykket tættere sammen og har lært en masse i denne periode. De nye rutiner er med andre ord ved at indfinde sig, fortsætter han.

Peter Hvilshøj ligger dog heller ikke skjul på, at Nordjyske Jernbaner også har oplevet nogle startvanskeligheder. I midt august indtraf der en fejl i myldretiden på ét af de nye blå togs luftslanger, der udgør en del af togets affjedringssystem. En mindre driftssag, som dog fyldte meget:

– Det ville jo næsten være for godt til at være sandt, hvis der ikke skulle indfinde sig en lille fejl på et af vores nye tog. At fejlen så lige skulle opstå i myldretiden var til gengæld sort uheld. Vi var efterfølgende bekymrede for, at fejlen ville opstå på flere togsæt. Den bekymring blev heldigvis gjort til skamme, og det viste sig at være ét isoleret problem med en luftslange. Hele processen blev håndteret på rekordtid og her skal der selvfølgelig også lyde en stor ros til producenten Alstom, der hurtigt leverede de nødvendige værktøjer og reservedele, forklarer Peter Hvilshøj.

Udfordringerne er velkendte
Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg ved NT, peger på, at de mange generelle udfordringer, som var velkendte længe før den nordjyske overtagelse, har præget opstarten for NT og Nordjyske Jernbaner:

– Vi har efter bedste evne forsøgt at forberede vores kunder på de mange udfordringer, der lå ude i fremtiden. Her tænker jeg især på etableringen af det nye signalsystem og den generelle vedligehold af jernbanerne, som Banedanmark varetager. Det er jo faktorer, der er ude af vores hænder, men som alligevel skaber gener for vores kunder, da de jo i perioder må tage til takke med togbusser, siger Mette Henriksen.

Udsigten til spærringer grundet det nye signalsystem samt vedligehold af jernbanenettet i Nordjylland er da heller ikke slut endnu. Særligt i den sidste halvdel af september vil togrejsende kunne opleve gener, efter som at Banedanmark har planlagt hele 16 aftenspærringer i tidsrummet 22:00-04:00. Dermed må NT og Nordjyske Jernbaner aflyse en række sene afgange noget som sidstnævnte aldrig har set sig nødsaget til at gøre tidligere:

– Både vi og Nordjyske Jernbaner er i løbende dialog med Banedanmark om at finde løsninger, der mindsker generne for vores kunder så meget som muligt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at kundernes behov er vores topprioritet. Vi er heldigvis også lykkedes med at få konverteret en del weekendspærringer til aften- og natspærringer, så færrest mulige kunder bliver ramt, forklarer Mette Henriksen.

Høj rejseaktivitet
Trods grundig forberedelse og en stor ydmyghed overfor opgavens størrelse har NT og Nordjyske Jernbaner alligevel ikke kunne forudse, at deres overtagelse af togdriften i Nordjylland ville få så mange til at benytte tog nærmest fra dag ét. Rejseaktiviteten har nemlig vist sig at være meget høj. En positiv overraskelse, der nu kaster positivt nyt af sig:

– Overordnet set er vi kommet rigtig godt fra start, og det er faktisk gået bedre end forventet. Vi fik bestilt 13 splinternye tog, der alle blev leveret inden for aftalt tid. Derefter gik vi planmæssigt i gang med at ansætte og uddanne lokofører til vores nye tog. Den høje rejseaktivitet kalder på en større grad af robusthed. Det kommer konkret til at betyde, at vi nu har startet en søgning efter fem nye lokoførere og fire nye lokofører-elever, siger Peter Hvilshøj.

Nordjyske Jernbaner transporterer i omegnen af 3.000 togpassager hver eneste morgen, mens NT dagligt håndterer omkring 100.000 påstigninger på busserne. Det løber op i cirka tre millioner togpassagerer samt mere end 30 millioner buskunder på årsbasis.

Rebild og omegn

Se flere artikler