Del på Facebook   Print siden

Status for cykelstiprojekter på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget

Forside
Onsdag 8. juni 2022 kl. 12:00

Status for cykelstiprojekter på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget
Arkivbillede Foto: Rebildidag.dk


Af Klaus Hansen

Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder ordinært møde den 8. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Status for cykelstiprojekter

Status for igangsatte cykelstiprojekter fremlægges til orientering og ønsker til nye cykelstier fremlægges med forslag om optagelse på listen med cykelstiønsker.

Forslag CykelstiStatus rev. maj 2022 - klik her

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2021, at notatet ”Oversigt over Cykelstier – Status og ønsker” anvendes som værktøj for den politiske dialog om udbygning af cykelstinettet i kommunen.

Status for igangsatte cykelstiprojekter fremlægges til orientering og ønsker til nye cykelstier fremlægges med forslag om optagelse på listen med cykelstiønsker.

Nye ønsker til cykelstier

Der er samlet ønsker for etablering af cykelstier langs 66 km af de offentlige veje, fordelt på 33 projekter

Der er siden januar 2021 indkommet 4 nye ønsker til stier/cykelstier:

Langs Dalumvej i Suldrup ønsker lokalrådet, at der anlægges sti fra Hjedsbækvej til Suldrup Skole, da det er opfattelsen, at vejen bruges meget af bløde trafikanter (cyklende, løbende, gående), men også af tung trafik, da strækningen fungerer som 'omfartsvej'. Vejen er smal og med dårlige oversigtsforhold.

Ved Torsdal i Nørager anbefaler forvaltningen, at der fra det nye boligområde etableres gangsti langs Nøragervej frem til eksisterende gangsti.

I forbindelse med byudviklingen af området syd for Buderupholmvej i Støvring bør der etableres cykelsti i sydsiden af vejen, som kan forbinde de nye boligområder med stierne langs Hobrovej. Denne sti er beskrevet nærmere i sag om stillingtagen til planlægning ved Buderupholmvej.

En nord-sydgående gang- og cykelsti i Støvring Ådale til understøtning af udviklingen i området, herunder Centergrunden/sundhedshus og den kommende cykel-gangbro over jernbanen.

Forvaltningen anbefaler, at ønskerne medtages på listen. En revideret udgave af "Oversigt over cykelstier i Rebild Kommune – status og ønsker" inkl. de nye ønsker er i bilag 1.

Status for realisering af stiprojekter fra investeringsoversigten

Cykelsti mellem Hellum og Skørping er under myndighedsbehandling og afventer dispensationer fra Miljøstyrelsen, inden ekspropriationsforretning kan igangsættes. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2023. Borgerforeningen i Hellum er oplyst om status for projektet. Anlægsmidlerne er afsat i årene 2020/2021.

Cykelsti mellem Bælum og Terndrup afventer pga. myndighedsbehandling og andre anlægsopgaver. Stien forventes påbegyndt 2023. Anlægsmidlerne er afsat i årene 2021/2022

Cykelsti mellem Høje Støvring (ved Buderupholmvej) og Gravlev (ved Vælderskoven) indgår i investeringsoversigten med 5 mio. kr i 2024. Projektet vurderes overslagsmæssigt at være underfinansieret med 8 mio. kr.

Øvrige stiprojekter

I forbindelse med etablering af vej- og broanlægget ved Klepholm i Støvring samt ny børnehave, opgraderes den eksisterende grussti mellem Kærvej og Klepholmvej med asfaltbelægning og stibelysning. Den formelle optagelse til offentlig sti pågår, og projektet forventes ibrugtaget i år.

Der er søgt om medfinansiering på 50% fra statens cykelpulje til anlæg af cykelstier langs Jyllandsgade i Skørping (5,8 mio. kr - stien indgår i listen over cykelstiønsker), og der er søgt puljemidler (3,7 mio. kr ) til en nord-sydgående sti i Støvring Ådale (nævnt ovenfor). Der er ikke afsat midler i budgettet til disse projekter.

I forbindelse med projekt for områdefornyelse i Skørping, planlægges etableret enkelrettede cykelstier på stationsforpladsen (Sverriggårdsvej). Projektet finansieres over midler til områdefornyelsen.

Senest gennemførte stiprojekter

I 2021 blev sti langs Nibevej mellem Volstrupvej og Gammel Viborgvej ibrugtaget. Anlægsmidlerne (underfinansieret) var afsat i 2018

I indeværende år blev sti langs Hanehøjvej i Skørping ibrugtaget. Anlægsmidlerne (underfinansieret) var afsat i år 2019

Prioritering af projekter og kommunikation

Der forventes ikke forelagt en sag med prioritering af nye stiprojekter i 2022, da der - som beskrevet ovenfor - er flere stiprojekter, der ikke er igangsat pga. ressourcer.

Text
Projekter til fremme af cykeltrafikken kan medvirke til en grønne omstilling af transportsektoren, herunder medvirke til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, fremme sundheden og aflaste trængsel.

Økonomi
Alle priser er opgjort i 2021-niveau.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

at orienteringen tages til efterretning, og
at de nye ønsker til stier/cykelstier optages på cykelsti-listen

© Copyright 2023 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Lørdagens strømpris
Lørdagens strømpris
Forside
Er dit kæledyr bloddonor?
Er dit kæledyr bloddonor?
Forside
To fysiske auktioner og et vigtigt formål
To fysiske auktioner og et vigtigt formål
Forside
Rebild Kommune: Den økonomiske udfordring kalder på fælles løsninger
Rebild Kommune: Den økonomiske udfordring kalder på fælles løsninger
Forside
Styrk fællesskabet og  ressource-forbruget med Nordea-Fondens nye Dele-pulje
Styrk fællesskabet og ressource-forbruget med Nordea-Fondens nye Dele-pulje
Forside
Ligger Årets Landsby 2023 i Rebild?
Ligger Årets Landsby 2023 i Rebild?
Forside
Vær opmærksom på kø i Kristi himmelfartsferien
Vær opmærksom på kø i Kristi himmelfartsferien
Forside
Kunst på gylletanken
Kunst på gylletanken
Forside
Skal du på motorvejen mandag? - så skal du nok overveje en anden rute
Skal du på motorvejen mandag? - så skal du nok overveje en anden rute
Forside
Skal denne udsigt blive jeres - åbent hus lørdag den 13.05.2023
Skal denne udsigt blive jeres - åbent hus lørdag den 13.05.2023
Forside


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required