Sprogcenter fastholder og opkvalificerer udenlandske medarbejdere

27. marts 2018
Sprogcenter fastholder og opkvalificerer udenlandske medarbejdere

.
Af Helle Schiønning

Mange danske virksomheder er afhængige af udenlandsk arbejdskraft, og det er ofte en stor investering af hyre arbejdskraft ind fra udlandet.

Derfor er det også vigtigt, at de udenlandske medarbejdere bliver fastholdt og falder godt til i Danmark. Sprogcentret A2B, som står for
danskundervisningen i Støvring og på landsplan driver 10 sprogcentre, tilbyder jobrettet sprog- og videns undervisning til udenlandske medarbejdere.

– Det er en stor investering at hyre arbejdskraft i udlandet, og et stort tab af viden og kompetencer, når en medarbejder vælger at rejse hjem igen.

Erfaringen viser, at udenlandske medarbejdere kan fastholdes, hvis de falder godt til sammen med deres familier, skaber netværk, lærer sproget og forstår kulturen, fortæller centerleder Steffen Bendtsen.

Ret til danskundervisning
Alle udlændinge i Danmark har ret til danskundervisning. Også dem, der selv har fundet vej til landet. Og den viden vil Sprogcenter A2B brede ud til regionens arbejdspladser.

– Vi har erfaret, at fx mange østeuropæiske medarbejdere er her i mange år, uden at lære et eneste ord dansk. Det skyldes ofte, at de ikke er klar over, at de inden for de første fem år kan modtage gratis danskundervisning. Vi ved også, at disse medarbejdere ofte ender med at rejse hjem igen, fordi de ikke har fået noget tilhørsforhold til landet. Og det er en skam, fordi danske virksomheder er mere og mere afhængig af denne arbejdskraft, fortæller Steffen Bendtsen.

Undervisning på virksomhederne
Ifølge Dansk Industri er ca. hver tiende lønmodtager i Danmark fra udlandet. En stor del af dem arbejder inden for landbrug, gartneri, service og produktion, men flere ansættes også inden for sundhedsvæsenet, undervisning og i IT-branchen.

– Vi har rigtig mange kandidater fra fx Østeuropa, som arbejder inden for håndværk, landbrug og service. Men vi ser også mange højtuddannede læger og ingeniører rundt om i regionen, som har stor gavn af danskundervisningen, siger Steffen Bendtsen.

– Vores fokus i danskundervisningen er arbejdsmarkedsrettet. Det vil sige, at vi målretter vores undervisning til de enkelte kandidaters job og branche, så de lærer et branchespecifikt dansk. Vi underviser derfor også ude på arbejdspladserne, hvor vi fx inddrager virksomhedernes egne
miljøregler, personalepolitikker eller andet materiale i undervisningen.

Rebild og omegn

Se flere artikler