Spændende fund af odder midt i Rold Skov

22. oktober 2018
Spændende fund af odder midt i Rold Skov

.
Af Klaus Hansen

Lige før Kirkevej blev hun opmærksom på et påkørt dyr i vejsiden. “Jeg holdt ind til siden for at tjekke om dyret var dødt, men også fordi jeg i forbi farten synes at dyret lignede en odder” for tæller Birgitte Wilsted Simonsen “Odderen forbinder man normalt med vand, og her kørte jeg midt i Rold Skov, så jeg ville da lige være helt sikker på min bestemmelse”. Den første bestemmelse havde dog været rigtig det var en odder, der lå der i vejsiden.

Selv om odderen i de seneste år har været meget i fremgang i store dele af Danmark, og derfor ikke er truet mere, så var det overraskende at finde en død odder midt i Rold Skov, men der er alligevel nok en god forklaring på fundet. Lindenborg Å løber midt gennem Rold Skov, og en odder kan sagtens under sin søgen efter føde bevæge sig lidt væk fra åen. På det sted, hvor odderen blev fundet, er der under en kilometer til åen. Samtidig så leder unge oddere efter deres eget territorium, når de bliver gamle nok.

“Jeg har i de sidste år set flere oddere, og jeg bliver altid fascineret af dyret” fortæller Rebildguide Birgitte Wilsted Simonsen. “Når man står med dyret så tæt på, så kan man se hvor fantastisk dyret er tilpasset et liv i vand. Den slanke krop med små ører yder kun lille modstand i vandet, og den kraftige hale hjælper til fremdriften, men noget af det mest fascinerende er dog, at odderen også har svømmehud mellem alle tæer. Med øjne og næsebor placeret højt på hovedet, så er de oven vande, når dyret svømmer i overfladen. Naturen har virkelig et dyr, der er skabt til vandet”.

Odderen, der målte 97 cm fra snude til halespids og vejede 5,7 kg, er i første omgang blevet frosset ned i en dybfryser inden den eventuelt skal udstoppes eller sendes til yderligere undersøgelse. På grund af dyrets sjældenhed vil en udstopning dog kræve en dispensation fra Miljøstyrelsen.

Rebild og omegn

Se flere artikler