Spændende aktiviteter og storslået naturoplevelse for hele familien

1. juni 2018
Spændende aktiviteter og storslået naturoplevelse for hele familien

.
Af Helle Schiønning

Fra lørdag den 9. juni kl. 10 og frem til den følgende dag kl. 13 er du velkommen til at kigge forbi kulsvierpladsen i nærheden af Røverknolden lige uden for Rebild By i retning mod Skørping. Der vil være skiltet fra p-pladsen på Himmerlandsvej, fortæller kulsvierlauget.

Du kan nøjes med at kigge på og snakke med kulsvierne, men der er også spændende aktiviteter, som børn og voksne kan deltage i.

Aktiviteter
På pladsen er der en smedje med tre esser. Ved den ene esse er det muligt at prøve lykken som glasperlemager. Ved de to andre esser kan man smede i glødende jern, som varmes op til 700-800 grader. Esserne varmes op ved hjælp af trækul, og det er derfor nærliggende for kulsvierlauget at tilbyde og formidle disse aktiviteter.

Det koster ikke noget at deltage, og børn fra 10-års alderen kan sagtens være med.

Der er aktiviteter om lørdagen kl. 14-17, og igen søndag fra kl. 10-13.
Trækullet kommer også i anvendelse, når der lørdag aften kl. 18 tændes op under den store grill. Det er en gammel tradition, som kulsvierlauget indbyder til. Alle interesserede får mulighed for at lægge deres medbragte kød på ilden og spise et stemningsfuldt måltid i skoven sammen med kulsvierne. Medbring selv det, der skal spises, service og et tæppe.

I tiden før TV, internet og andre moderne adspredelser fornøjede man sig her på egnen ude i skoven, når kulsvierne havde gang i milen. Så var der fest og glade dage. Kom med ud og deltag anno 2018.

Enestående naturoplevelse
De to naturvejledere vil gerne give deltagerne i kulsvidningen en naturoplevelse i den lyse sommernat.
Kulsvierlauget passer milen og gruben hele natten, og hvis er der nogen blandt publikum, der får lyst, kan de låne en hængekøje og sove på stedet i sommernatten. Deltagelse i selve kulsvidningen eller overnatning i hængekøje kræver en tilmelding af hensyn til maden og antallet af hængekøjer

Tilmelding skal ske på forhånd til naturskoleleder Søren Risborg på isrni@rebild.dk.

Kulsvierlauget i Rold Skov
Det kræver sit at holde øje med en mile, for at de 12 rummeter bøgebrænde kan blive forvandlet til trækul og ikke blot bliver til aske. Kulsvierne styrer processen ved at regulere ilttilførslen i milen.

Kommer der hvid røg op af milen, er det et tegn på, at alt forløber efter planen. Er røgen grå eller blå, fortæller det, at brændingen er for kraftig, og at der skal lukkes huller i græstørven på milen.

Nutidens frivillige kulsviere er en blandet flok. Der er kemiingeniører, lærere, fritidsvikinger, militærfolk og pensionister blandt dem. Det er mest mænd, men der er faktisk også kvinder i lauget.

Mens kulsvierlauget starter milen op lørdag, kører Rørbæk savværk ved siden af kulsvierpladsen. Rebild Savværkslaug demonstrerer det historiske savværk ved Vedsted Skovhus om lørdagen fra kl. 10 til kl. 16.

Efter brændingen får milen lov til at stå indtil onsdag den 17. oktober, hvor den åbnes som en del af efterårsferiens tilbud i skoven.

Rebild og omegn

Se flere artikler