Søren Søe ønsker at udtræde af byrådet i Rebild

27. august 2017
Søren Søe ønsker at udtræde af byrådet i Rebild

.
Af Klaus Hansen

Søren Søe anmoder på vegne af Oplandslisten om, at følgende punkt optages på byrådets dagsorden:

“På vegne af Oplandslisten ønsker undertegnede, at nedenstående pkt behandles på det kommende byrådsmøde d. 31. august 2017:

Grundet travlhed i selvstændig virksomhed, ønsker Søren Søe at udtræde af byrådet i Rebild Kommune pr 1. september 2017. I hans sted indtræder Oplandslistens første suppleant Axel René Aubertin.

Det indstilles at Axel René Aubertin overtager Søren Søe´s plads i:

– Økonomiudvalget

Det indstilles endvidere at Søren Søe fortsætter perioden ud som bestyrelsesmedlem i Rebild Forsyning A/S”

Administrativ bemærkning:

Forvaltningen bemærker, at Søren Søe i dag udover bestyrelsen for Rebild Vand og Spildevand A/S også er udpeget til bestyrelsen for Rebild Forsyning Holding. Her er det jfr. vedtægterne et krav, at bestyrelsesmedlemmerne er medlemmer af byrådet.
Byrådet skal derfor udpege et nyt medlem i stedet for Søren Søe.

Rebild og omegn

Se flere artikler