SMS-Hjertestop – mere tryghed i Blenstrup og Omegn.

15. oktober 2017
SMS-Hjertestop – mere tryghed i Blenstrup og Omegn.

.
Af Klaus Hansen

Blenstrup Lokalråd er initiativtagerne bag opstarten af en SMS Hjertestopordning i Blenstrup og Omegn. Hanne Bruun Førster formand for lokalrådet er glad for den store opbakning til ordningen, der har været fra lokalområdet. På ganske få dage meldte der sig hurtigt over 20 frivillige, som gerne ville være med i ordningen.

Vores ordning dækker pt. byerne Blenstrup, Gerding, Askildrup, Horsens, St. Brøndum, Dollerup, Lyngby og Gerding. Vi håber, at der etableres lignende ordninger i områderne omkring Terndrup samt Bælum, således vi dækker hele Rebild Øst Klyngen.

En SMS Hjertestopordning består af ene frivillige, der rykker ud og og opstarter hjerte-lunge-redning i tilfælde af hjertestop. Modtager AMK-vagtcentralen en melding om, at en borger har fået hjertestop, modtages en SMS fra vagtcentralen med stedbetegnelse af for hændelsen. Den enkelte modtager af smsen kan herefter vurdere, om han/hun vil reagere herpå. Ordningen er INGEN erstatning for den præhospitale assistance, men et substitut hertil.

Formålet med ordningen er at øge overlevelseschancerne for personer med hjertestop, da det altid vil være muligt for personerne i nærområdet, at påbegynde hjertelungeredning inden ambulancen ankommer.

Tidlig erkendelse af hjertestop, hurtig alarmering samt hurtig påbegyndelse af hjertelungeredning øger markant chancerne for overlevelse.

Vi takker ligeledes Spar Nord Fonden, der har støttet opstarten af SMS-hjertestopordningen.

Vil du tilmelde dig ordningen eller have mere at vide om SMS-hjertestop så kontakt tovholder Hanne Bruun Førster, der kan fanges på telefon 40 96 99 25 eller email; hanne@hbhfoto.dk

Ved ønske om deltagelse medsend venligst dit navn, adresse, telefon nr. og eventuelle erfaring indenfor hjerte- lungeredning, så vender vi tilbage!

Rebild og omegn

Se flere artikler