Del på Facebook   Print siden

Skørping-Fræer sogn søger kirke- og kulturmedarbejder

Ledige job
Tirsdag 24. januar 2023 kl. 13:00

Skørping-Fræer sogn søger kirke- og kulturmedarbejder


Skørping-Fræer sognes menighedsråd søger en kirke- og kulturmedarbejder der i samarbejde med kirkens øvrige ansatte, præster og menighedsråd vil arbejde for at styrke sognets liv og vækst.

Stillingen er på 30 timer pr. uge, og ønskes besat 1. marts 2023 eller snarest muligt derefter.

Som kirke- og kulturmedarbejder vil det overordnet være din opgave at:

• Varetage børne- og ungetjeneste
• Udvikling og afvikling af børnegudstjenester i samarbejde med præsterne
• Varetagelse af mini-konfirmandundervisning
• Varetagelse af skole-kirkesamarbejdet
• Lejlighedsvis deltagelse i konfirmandundervisning og sparring med præsterne
• Tovholder for arrangementsudvalget og med-udvikling af arrangementer
• PR-opgaver (hjemmeside, kirkeavis mv.)
• Støtte til og koordinering af frivillige
• Ansvarlig for afholdelse og afvikling af arrangementer
• Eventuelt babysalmesang og samarbejde med organisten om børnekor

Vi forventer, at du

• er interesseret i og har erfaring med at arbejde med børn og unge
• er god til at kommunikere og formidle, både skriftligt og mundtligt
• er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
• er imødekommende, samarbejdsvillig og loyal
• er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov

Det er en fordel, at du har erfaring fra andet kirkeligt arbejde eller kendskab hertil. Kreative og/eller musikalske evner er et plus, men ikke et must.

Som kirke- og kulturmedarbejder hos os får du:

• Et godt arbejdsfællesskab
• En stilling, du selv kan præge
• Mulighed for at skabe noget meningsfuldt for andre og sammen med andre
• Stillingen er normeret til 30 timer om ugen, men der er ikke en fast, daglig arbejdstid. Nogle perioder kan være meget travle, mens andre er mere stille, og det indrettes arbejdet efter.

Arbejdstiden vil primært ligge i hverdagene, men weekendarbejde og arbejde på skæve tidspunkter vil forekomme.

Skørping-Fræer sogn har 4.231 indbyggere og er et sogn som er præget af høj aktivitet og et aktivt kulturliv, stort engagement og vilje til samarbejde. Her er mange børnefamilier, efterlønnere og ældre.

Dette vil vi gerne, at kirkelivet i vid udstrækning afspejler og vi ønsker os en kirkekulturmedarbejder, som kan bidrage hertil. Kirkelivet er generelt præget af god kirkegang og opbakning.

Personalegruppen består af 2 præster, 1 organist, 1 kordegn, 1 graver samt 3 gravermedhjælpere. Vi har et godt samarbejde, og vi lægger stor vægt på, at vi hjælper hinanden, så vi opnår den bedst mulige kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Ansættelse sker ved Skørping-Fræer Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 14, 9520
Skørping.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 298.151,82 kr. – 313.059,87 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 313.059,87 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 313.059,87 kr. – 447.227,73 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.966,77 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 909,93 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.757,44 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Der indhentes straffe- og børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Kirsten Nymark Jensen på tlf.: 30243099.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8301fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 3. februar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 6 eller 7.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer forud for ansættelse.


© Copyright 2023 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Ledige job

Specialbørnehjemmet Kvisten søger nattevagt
Specialbørnehjemmet Kvisten søger nattevagt
Ledige job
Rebild Ungdomsskole søger Centerkoordinator
Rebild Ungdomsskole søger Centerkoordinator
Ledige job
Rebild Kommune søger kontorelev
Rebild Kommune søger kontorelev
Ledige job
Nordic Leasing i Støvring søger én til bogholderiet
Nordic Leasing i Støvring søger én til bogholderiet
Ledige job
Marel A/S søger Quality Manager i Støvring
Marel A/S søger Quality Manager i Støvring
Ledige job
Elmerhøj Anlægsgartneri A/S søger grøn anlægsgartner
Elmerhøj Anlægsgartneri A/S søger grøn anlægsgartner
Ledige job
Skørping-Fræer sogn søger kirke- og kulturmedarbejder
Skørping-Fræer sogn søger kirke- og kulturmedarbejder
Ledige job
PlanEnergi søger organisationskoordinator
PlanEnergi søger organisationskoordinator
Ledige job
O.STORM SØRENSEN BRONCESTØBERI A/S søger kreativ sjæl
O.STORM SØRENSEN BRONCESTØBERI A/S søger kreativ sjæl
Ledige job
Dansk ICYE søger frivillige
Dansk ICYE søger frivillige
Ledige job


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required