Skjult astma kan nu opdages hurtigere

15. december 2023
Skjult astma kan nu opdages hurtigere

Biologiske lægemidler og en ny, landsdækkende database har givet et dansk gennembrud for patienter med næsepolypper, som går rundt med skjult astma.

Der er udsigt til hurtigere diagnose og behandling for en stor gruppe danskere, der kæmper med tilbagevendende inflammationer i både øvre og nedre luftveje. Inflammation i næse og bihuler har en kedelig tendens til at sprede sig til lungerne, men alligevel har mange med kronisk bihulebetændelse og næsepolypper gået rundt i årevis med en skjult astma, fordi deres lungetilstand ikke er blevet vurderet.

Men med introduktionen af nye biologiske lægemidler og en landsdækkende database er det nu blevet nemmere at opdage danskere, som skal behandles i både lunger og næse. Det fortæller Vibeke Backer, som er professor i Global Airways og er ansat som lungemediciner på Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.

– Global Airways handler om at finde en god måde at behandle både næser og lunger på samme tid for patienter med kronisk bihulebetændelse med næsepolypper og astma. Vi ved, at omkring halvdelen af patienterne med polypper også har astma, men halvdelen af dem ved det ikke selv og går derfor mange år uden at kunne få den rette behandling. Der er nu udsigt til, at mange flere får den rette diagnose og behandling i tide, siger Vibeke Backer.

Biologisk behandling for de hårdest ramte

Siden nytår har Medicinrådet i Danmark anbefalet brug af to nye biologiske lægemidler, og flere kan komme til. De er reserveret til patienter med svære sygdomsforløb med betændelse i både øvre og nedre luftveje. På Rigshospitalet bliver kandidaterne til de biologiske behandlinger vurderet i et samarbejde mellem lungemedicineren Vibeke Backer og øre-næse-hals-kirurger, som holder en fælles konsultation med patienterne. Ideen om at tænke øvre og nedre luftveje bedre sammen på hospitalet stod professor og øre-næse-hals-kirurg Christian von Buchwald i sin tid bag.

I øjeblikket bliver det til cirka 10 fælles patientkonsultationer om ugen. Foreløbigt bliver cirka 40 % af patienterne sat i behandling med det biologiske lægemiddel, og på landsplan er de første ca. 100 patienter blevet behandlet. Kriterierne er strikse, men den biologiske behandling har givet Global Airways ny flyvehøjde, forklarer Vibeke Backer.

– De biologiske lægemidler har været med til at tilskynde øre-næse-hals-læger til altid at skulle forholde sig patienternes tilstand i lungerne. For i et kompliceret scoresystem giver det ekstra point, hvis patienten også er lungesyg, når de kandiderer til den nye behandling, siger Vibeke Backer.

Database sikrer hurtig udredning

Hun er idémageren bag udviklingen af en REDCAP-database for alle 10 danske hospitaler, som håndterer patienter med komplicerede astma- og næsepolypforløb. Databasen, som også hedder Global Airways, er startet op i begyndelsen af året. Ind til nu er 225 patienter på landsplan registreret i databasen, og det øget fokus på de samlede luftveje betyder, at alle patienter, der har behov, fremover kan blive udredt for både astma og bihulesygdom, når de møder op på hospitalet.

– De nye lægemidler og vores fælles, landsdækkende database betyder, at flere patienter fremover kan blive godt udredt og få en bedre behandling, som passer til deres sygdom af hele luftvejen. Vi ser for eksempel mange patienter, som kommer ind med bihulebetændelse og bliver opereret gentagende gange for polypper. De skulle gerne tilbydes noget andet og bedre, end vi typisk har gjort indtil nu, siger Vibeke Backer.

Professor og overlæge Anette Drøhse Kjeldsen fra Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F på Odense Universitetshospital har været med til at udvikle databasen, der nu er er taget i brug på alle relevante hospitaler i Danmark.

– Der er ingen tvivl om, at den nye behandlingsmulighed med biologisk behandling giver et kæmpe løft i livskvalitet for en stor del af de patienter med svær næsepolyp sygdom, som vi har haft svært ved at behandle godt nok kirurgisk. Der er kommet øget fokus på astma og allergi blandt øre-næse-hals-lægerne. Næste fokus bliver at finde frem til, hvilke patienter der klarer sig bedst med kirurgi, og hvilke der klarer sig bedst med biologisk behandling, siger Anette Drøhse Kjeldsen.

Opdateret viden til lægerne

Formand for Dansk Rhinologisk Selskab og overlæge på Aarhus Universitetshospitals Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi, Kristian Bruun Petersen, har været med til at udvikle projektet, der nu også er taget i brug på hans afdeling i Aarhus. Han forklarer, at Dansk Rhinologisk Selskab på næste årsmøde sætter ekstra fokus på patienterne med kronisk næse- og bihulebetændelse, hvilket giver praktiserende læger og øre-næse-hals-læger muligheden for at få opdateret viden på området.

– Behandlingen af kronisk næse- og bihulebetændelse har gennemgået en stor udvikling, og forskningen har efterhånden leveret så pålidelige resultater, at vores faglige viden om nær sagt alle aspekter er god. De biologiske lægemidler har givet os bedre muligheder for at hjælpe de mest syge patienter, og det er godt, at vi har øget fokus på andre typer kroniske inflammatoriske sygdomme, særligt astma. Men den biologiske behandling må ikke stå alene, for den skal kun bringes i spil, hvis patienterne som udgangspunkt er optimalt udredt og behandlet, siger Kristian Bruun Petersen.