Sikkerhed for borgerne mangler

20. november 2017
Sikkerhed for borgerne mangler

.
Af Rebilds Byrådskandidat Else Christensen for DF – eneste kvindelig kandidat der bor i Støvring. Også Nordjyllands Regionsrådskandidat

Et vigtigt X skal sættes i morgen den 21 Nov.
.
Alt for få hænder på sundhedsområdet, samt lægemangel er et kæmpe problem, håbet om, at lægerne nu kan være både på hospitaler samt i en klinik er ikke en 100 % løsning, men en akut løsning.
Jeg kunne godt tænke mig ” ny tænkning ”

Det skulle gå på, at de praktiserende læge ville få fysiotapeut ind i deres læge praksis.
Der er mange steder lang ventetid, nogle gange er det f.eks muskler osv som reelt kræver en fys. Hvis nu disse henvendelser allerede fra første opkald blev givet direkte til fys, dermed havde læge mere tid til andre sygdomme.

Der skal gerne arbejdes hen på, når lægerne starter deres uddannelse, at der var krav om, at når de var færdige skal de blive nogle år i Regionen.
Patientsikkerhed er for mig meget vigtigt.

Tager jeg f.eks. IT systemet det kan ikke arbejde sammen på tværs af alle Regioner.
Det er helt uacceptabelt i 2017, at dette ikke er sket endnu, problemet har stået på i alt for mange år, ja i 1998 blev det også drøftet, dengang hed systemet Amanda som ikke kunne arbejde sammen med andre Regioner.

Udskrivnings papirer, skal være bedre forståeligt for borgerne.
Læger / sundhedspersonale der ikke taler for godt dansk, er ikke godt nok.

Selv Dansk Sygeplejeråd siger, at det kan være farligt når læger ikke taler godt nok dansk.

Ja det er frygteligt at en del borger ikke forstår hvad der bliver sagt.
Men Formanden for Danske Regioner udtaler sig :
Afviser at der skal indføres nye test af udenlandske lægers sproglige kompetencer.

Det er helt forkert at tænke sådan, selvfølgeligt skal der strammes op, lægerne skal det danske sprog bedre samt IT skal kunne arbejde sammen med alle Regioner.

Det er sikkerhed for borgerne som der skal arbejdes på.

Psykiatriområdet skal blive meget bedre, der skal sættes tidligere ind nu.

Stem personligt, dette er meget vigtigt.
Den med de fleste personlige X får en plads uanset hvor på listen man står, så vil I have min hjælp de næste 4 år ønsker jeg jeres hjælp den 2.1 November

Der skal også arbejdes hårdt på et Friplejehjem.
Det gamle plejehjem i Nørager, kunne måske bruges til mange ting.
F.eks.Frivillighus, Akut funktion til de der bliver sendt hurtigt hjem fra hospitaler,Rehabilingscenter,eller hvad med Hospice ?
Der er jo reelt brugt for disse ting.
Der er også brug for byggegrunde, små et plans boliger.
Der er rigtig mange der gerne vil have deres ældre dage i de små byer,
Uden alt for stor have osv.
Der skal tænkes nyt efter den 1-1 2018.
De mindre kommuner skal ikke glemmes.
Der skal støves godt af i gamle sager som ikke er færdig behandlet
det er lige fra førtidspensions sager til hjælpemidler ansøgninger, køb af grunde osv.
Der er mangel på forebyggelse, tidlig indsats for f.eks Psykiatrien.
Der skal prioriteres meget anderledet ved næste budget, det der er vedtaget, kan også godt blive kikket efter.
Der er penge at gøre med, og flere hen af vejen kan findes.
Tager vi f.eks. dyre ansættelser/ fratrædelses kontrakter fremadrettet,
så bliver det ikke som nu, dette bliver ikke med min stemme.
Der skal nytænkning til for at flere borgere kan blive glade og tilfredse.

Jeg vil kæmpe for en Hjertesag som er Psykiatrien
Bedre Psykiatri i hele landet både for de, der er ramt samt de pårørende.
Det er nødvendigt også med tidlig indsats.
Alt for mange kommuner fejler, og der er for langt mellem de målrettede indsatser.
Psykiatrien har brug for, at vi kæmper.
Jeg har et ønske om, at Rebild Kommune bliver den næste, der stiller psykologhjælp til rådighed i et åbent, gratis og anonymt tilbud til sine psykisk sårbare måske de 15-25-årige borgere og på den måde giver dem hjælp i tide, alderen kan sagtens være anderledes, lavere eller højere.
Psykiatrien får ikke den opmærksomhed og prioritering, som er nødvendig efter min mening.

Følg mig på Facebook under Else Christensen DF

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler