Ro i Reden

19. februar 2018
Ro i Reden

.
Af Helle Schiønning

Teenagerlivet er overgangen fra barn til voksen, en frigørelsesproces, som kan give udfordringer i ganske almindelige familier. Det er samtidig en afgørende fase for den unges videre liv.

I Skørping har Hansi Petersen og Susanne Zimmer fundet sammen om at lave en kursusrække for teenagerfamilier med henblik skabe større forståelse for hinanden og få skabt en fælles kultur.

Susanne Zimmer og Hansi Petersen har begge en ambition om at afholde kurser, som gør en forskel langt ud i fremtiden.

Det er vigtigt, at familierne ikke går tilbage til de gamle mønstre, men at de fastholder at bruge det nye de har lært fortæller Hansi. Derfor er kurset over fire aftener. Hver aften får familien et kort oplæg, fx om konflikthåndtering, hvorefter de i familien, på tværs af familierne, eller de unge sammen drøfter eller leger med udfordringer. Sidst på aftenen afgør den enkelte familie, hvad de vil gøre anderledes frem til næste kursusgang. Der skal selvfølgelig også være tid til en kop kaffe og et stykke kage undervejs, hygge er vigtig.

Susanne Zimmer har en lang erfaring med at facilitere møder og kurser, med stærke visuelle virkemidler, og netop det visuelle element er en vigtig del af Ro i Redens måde at formidle på.

Familien får noget med hjem, både nye måder at se og høre hinanden på, men også i form af rigtige billeder, som familien producerer sammen siger Susanne.

Ro i Reden har en facebookside, hvor der er indlæg med teori og praksiseksempler omkring temaet og Hansi og Susanne glæder sig til at starte kursusrækken op i marts.

De håber, at mange familier i deres travle hverdag vil give sig tid til et åndehul, hvor de kommer tættere på hinanden og får en større forståelse for hinanden.

Rebild og omegn

Se flere artikler