Rebild: Midler til at arbejde videre med frivilligcenter er i hus

14. december 2018
Rebild: Midler til at arbejde videre med frivilligcenter er i hus

.
Af Klaus Hansen

Rebild Kommune og alle de frivillige ildsjæle, der brænder for at hjælpe andre – har fået bevilget 1 mio. kr. i statsstøtte til en toårig afklarings- og etableringsfase til et frivilligcenter. Frivilligcenterets rolle bliver at støtte, udvikle og formidle frivilligt arbejde. Centeret skal være drevet af de frivillige foreninger med en selvstændig bestyrelse. De kommende to år, skal de frivillige foreninger fortsætte deres gode samarbejde og i fællesskab med kommunen beskrive behov og rammer for et frivilligcenter.

I dag findes der 82 frivilligcentre rundt omkring i Danmark. Frivillligcentrene spiller en vigtig rolle i udviklingen af den frivillige indsats. I Rebild Kommune er der et stort korps af frivillige inden for kultur, fritid og det sociale område.

En varm hånd i ryggen

Hans Rønnau, som er formand for Frivilligrådet, repræsenterer en af de mange foreninger der har arbejdet intensivt med lave ansøgning og beskrive arbejdet med et kommende center:

– Tilsagnet om støtte er en stor varm hånd i ryggen. Det kommende frivilligcenter skal bruges til at styrke det frivillige arbejde, både i forhold til mangfoldighed og til videre udvikling af stærke relationer mellem forskellige frivillige grupper.

Helge Søgaard fra Fritidsrådet er ligesom Hans Rønnau begejstret over, at midlerne er blevet bevilget og tilføjer:

– Det har været spændende at være en del at så ambitiøs en proces og jeg vil glæde mig til at deltage i arbejdet med at finde lokaler og rammer for selve centeret de kommende år.

En samlet indgang

De to udvalgsformænd glæder sig over, at arbejdet med at lave rammer og mål for et foreningsdrevet frivilligcenter nu kan gå i gang, på grundlag af den fælles indsats:

– De mange, mange engagerede frivillige i Rebild Kommune gør allerede en kæmpe forskel rundt omkring i lokalsamfundene. Men et frivilligcenter kommer til at betyde, at der bliver en samlet indgang, både organisatorisk og fysisk, til det lokale foreningsliv, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Gert Fischer (V).
Lene Aalestrup (C), formand for Sundhedsudvalget supplerer,

– målet med et frivilligcenter er jo, at alle i kommunen let kan få adgang til de mange foreningers tilbud, uanset om man ønsker at bidrage som frivillig eller gerne vil bruge foreningernes tilbud. Det skal være nemt at være frivillig og også derfor skal vi arbejde på, at sikre gode rammer til at understøtte de mange frivillige kræfter, slutter Lene Aalestrup.

Fakta

Ansøgningen til Socialstyrelsen, som har udløst støttesummen på 1 mio. kr., er lavet efter et grundigt forarbejde og samarbejde mellem mange frivillige foreninger i kommunen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Ældresagen, Ældrerådet, Frivilligrådet, Kulturrådet, Fritidsrådet samt to medarbejdere og chefen fra Center Sundhed, Kultur og Fritid. Arbejdsgruppen skulle belyse formål, målgruppe, rammer, organisering af driften, økonomi samt tids- og handleplan.

I den kommende toårige etableringsfase er det kommunale tilskud første år på 190.000 kr. og andet år på 280.000 kr. Fremover skal udgifterne til frivilligcenterets drift og lokaler deles mellem Rebild Kommune og staten, suppleret med midler fra eksempelvis fonde. Der går altså mindst to år, før et frivilligcenter er en realitet i Rebild Kommune.

Formanden for Ældre Sagen i Støvring-Nørager, Christian P. Hjørne, var sammen med 15 andre foreninger tilbage i 2015, initiativtager til at sætte processen med at etablere et frivilligcenter i Rebild Kommune, i gang og han glæder sig til at deltage i det fremtidige arbejde.

Rebild og omegn

Se flere artikler