Rebild Kommune Tredje bedst til frivillighed i Danmark

29. oktober 2017
Rebild Kommune Tredje bedst til frivillighed i Danmark

.
AF Klaus Hansen

Rebild Kommune tilbyder borgere og tilflyttere “et sundt liv i en sund kommune” og markedsfører blandt andet området under tilnavnet “Triatland Rebild – Danmarks sportsdestination nr. 1”.

Dansk Idrætsforbund (DIF) har netop gentaget sin landsdækkende kommuneundersøgelse fra 2013 og undersøgelsen skitserer en markant udvikling i Rebild Kommune. Kommunen rykker i 2017 samlet set 23 pladser frem, fra en 38. plads til en 15. plads, på landsplan.

Med udgangspunkt i 22 parametre rangerer kommuneundersøgelsen landets kommuner (med undtagelse af de fem ø-kommuner). Materialet, der danner grundlag for rangeringen, kommer fra dataudtræk om kommunernes økonomi og fra en spørgeskemaundersøgelse til samtlige DIF- og DGI-foreninger (se link til digital version af undersøgelsen).

Det bedste del-resultat – hvis man kigger på ét af de i alt 22. parametre i undersøgelsen – er en 3. plads på frivillighedsområdet.

Den høje placering skyldes ifølge DIFs undersøgelse det ekstremt høje antal af frivillige i kommunen samt det høje antal medlemmer i kommunens mere end 100 foreninger. Derudover har foreningsformændende i kommunen tilkendegivet, at de generelt oplever stor anerkendelse fra Rebild Kommune for deres frivillige arbejde. En konklusion, som udvalgsformand for Kultur og Fritid, Lene Aalestrup, er glad for.

– Vi er rykket fra en 83.-plads til en 3.-plads på frivillighedsområdet. Det er markant og glædeligt, og det fortæller mig, at vores forskellige tiltag på idrætsområdet, med for eksempel en årlig hædring af de frivillige, en årlig idrætspræmiering og en Frivillighedsdag – og senest – en ændring af tilskudsreglerne, så seniorer også kan modtage støttetilskud, alt sammen har gjort en positiv forskel. Tiltag, som for eksempel Triatland Rebild, har også styrket fokusset på mulighederne for at dyrke sunde udendørs aktiviteter og sport i noget af Danmarks smukkeste natur.

Ifølge udvalgsformanden, vil man dog ikke hvile på laurbærrene,

De gode resultater betyder ikke, at vi vil læne os tilbage. Tværtimod har vi i Kultur og Fritid for nyligt nedsat et kommisorium, der skal arbejde med etableringen af et decideret Frivillighus og vi vil fortsat forfølge den tætte dialog med de frivillige, der efterspørger endnu bedre rammer for deres forenings-udfoldelser. Vi går med andre ord efter en førsteplads på frivillighedsparametret næste gang, udtaler en optimistisk, Lene Aalestrup.

BAGGRUND
Naturen som idrætsfascilitet
Den samlede forvaltning – inklusive Business Rebild og RebildPorten – har siden 2015 arbejdet dedikeret med en branding af kommunens geografi under tilnavnet, “Triatland Rebild – Danmarks outdoor sportsdestination nr 1”.

Dette som et led i en øget synliggørelse af Rebild Kommunes geografi, med fokus på områdets kvaliteter som Outdoor sports-træningsbane.

Brandet har sideløbende haft til sigte at forfølge byrådets sundhedsvision 2025, der skal bevare Rebild Kommunes status som “selvoplevet sundeste kommune i Nordjylland”. Udover at styrke kommunens folkesundhed, skal destinationsmarkedsføringen bidrage til at fastholde og tiltrække nye borgere. Rekordtilflytning med mere end 700 nettoborger siden 2015 – og nu DIFs aktuelle analyse – markerer, at kommunen foreløbigt har gjort et eller andet rigtigt.

Ifølge, Michael Fester fra DIF, kan tiltag som destinationsbrandet “Triatland Rebild – Danmarks outdoor sportsdestination” også have medvirket til den markante fremgang på idrætsområdet i Rebild Kommune.

– Vi har ikke specifikt spurgt ind til Triatland Rebild i undersøgelsen, men outdoor-sport er i generel fremgang, så når en kommune som Rebild tilkendegiver et fokus på sport, virker det typisk også positivt på medlemstilgangen til sportsforeningerne. Vi skrev i øvrigt for nyligt en artikel om den individuelle outdoor sports-trend med udgangspunkt i Rebild Kommune og Triatland Rebild. (Læs Idrætsliv 2017, nr. 4 s. 34-35).

Individuel sport vinder (stadig) frem
IDAN lavede i 2007 en undersøgelse omkring udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner. En af konklusionerne var, at de uorganiserede og fleksible aktiviteter vinder frem. De voksne og ældre søger det uorganiserede, individuelle og fleksible:

“De syv mest dyrkede aktiviteter blandt voksne er alle individuelle og bærer præg af at kunne dyrkes med stor fleksibilitet. Aktiviteterne er vandring, jogging, styrketræning, gymnastik, aerobic, svømning og cykelsport.”

IDANs resultater bakkes op af blandt andet op af Breddeidrætsudvalgets rapport fra 2009, “Idræt for alle”:

“Antallet af voksne og ældre idrætsaktive er steget kraftigt, og mange voksne efterspørger en mere fleksibel adgang til faciliteterne og mulighed for at supplere eller erstatte de traditionelle idrætsgrene med mere individuelle og motionsprægede træningsformer.”

Rebild Kommunes nylige ændring af reglerne, på initiativ fra Kultur og Fritidsudvalget, så folk over 25, inklusive seniorerne, fremover også kan få tilskud til foreningslivet imødekommer således en generel samfundstendens.

Kroner i kommunekassen
I rapporten “Det koster at være sund” udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut i 2014 belyses det økonomiske perspektiv i forbindelse med sportsudøvelse.

Notatet viser, at sport og motion generelt er et område for stort forbrug blandt danskerne. Laver man et regnestykke over forbruget i 2011, finder man, at befolkningen tilsammen bruger lidt mere end 28,6 milliarder kroner om året på sport og motion opgjort i 2011-priser. Det vil sige cirka 1,6 %. af det samlede bruttonationalprodukt samme år. De fleste udgifter går til aktiv deltagelse i sport og motion i hverdagen, det vil sige medlemskaber (cirka 6,6 milliarder), stævnegebyrer (cirka 8 millioner), tøj og sko (cirka 4,1 milliarder) samt udstyr (cirka 3,1 milliarder). Endelig rejser den voksne danske befolkning på ophold med motionsindhold for godt 7 milliarder kroner om året. Særligt sidstnævnte er interessant i forbindelse med øget økonomi til kommunen.

Rebild Kommunes erhverv, der tilbyder sportsophold og udlejning af cykler, kanoer med videre, nyder allerede fordel af de mere end 30 årlige sportsevents i kommunen. Dertil kommer ejendomsmæglerne, hvoraf flere nævner naturen og sporten som et trækplastrer, der ind i mellem sælger ejendomme, når natur og sportsturister falder for området under gå- løbe- eller cykleturen. Øgede indtægter til erhvervet og flere tilflyttere til kommunen giver i sidste ende øgede indtægter.

Sådan placerer de nordjyske kommuner sig på samlet score – og udvikling siden 2013
13. Thisted (2017) – ( + 25 ift. 2013)

15. Rebild (2017) – (+38 ift. 2013)

19. Mariagerfjord (2017) – (+31 ift. 2013)

26. Vesthimmerland (2017) – (+5 ift. 2013)

31. Aalborg (2017) – (-12 ift. 2013)

38. Hjørring (2017) – (+ 46 ift. 2013)

63. Jammerbugt (2017) – (+36 ift. 2013)

66. Brønderslev – (-40 ift. 2013)

71. Frederikshavn – (-3 ift. 2013)

78. Morsø – (-53 ift. 2013)

Rebild og omegn

Se flere artikler