Rebild Kommune søger Visitator til Center Pleje og Omsorg

25. februar 2023
Rebild Kommune søger Visitator til Center Pleje og Omsorg

Kan du lide at have travlt? Arbejde relationelt? Træffe beslutninger? Bruge din kreativitet? Alt sammen i en højere sags tjeneste: at gøre en forskel for borgere, pårørende og samarbejdspartnere i Rebild Kommune.

Så er du vores nye kollega i borgervisitation i Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune.

Ambitionen i Center Pleje og Omsorg er, at vi i fællesskab vil støtte borgeren i aktivt at leve sit eget liv. Vi samarbejder på tværs og danner rammen om et godt liv hele livet.

Vi er på forkant og vi ser sammenhænge.

Borgervisitation har en afgørende rolle i at opnå denne ambition, idet vores opgave er sammen med borgeren at iværksætte og bevilge indsatser, der virker og som giver mening for både borger og leverandører.

Vi er 10 visitatorer, fordelt på to teams, der varetager den store vifte af myndighedsopgaver indenfor ældreområdet. Team Pleje bevilger primært § 83 og 83a samt bl.a. dagcenter, aflastning, ældre- og plejeboliger. Team Hjælpemidler bevilger primært genbrugshjælpemidler efter § 112 (også til børn) samt boligændringer, biler og BPA.

Vi søger en kollega til Team Pleje i forbindelse med, at vi skal afprøve en ny visitationspraksis. Bl.a. skal vi interessere os mere for den helhedsorienterede pleje, hvor både Sundhedslov og Servicelov skal gå hånd i hånd. Vi kommer også til at interessere os mere for, hvordan de bevilgede indsatser skal leveres.

Vi har udviklet en indsatstrappe, som visualiserer sammenhængen mellem borgers funktionsevne og kommunens tilbud efter devisen, at kan borger selv, skal borger selv, idet vi tror, at muligheden for en selvstændig livsførelse er fundamentet for høj livskvalitet. Vi har gang i rigtig mange ting generelt: implementering af skærmbesøg, nye indsatser for hverdagsrehabilitering, nye tværfaglige mødeformer, nye tværfaglige samarbejds- og tilhørsformer, velfærdsteknologi mm.

Dine arbejdsopgaver vil afhænge af, hvor organisationen har sit fokus, men omdrejningspunktet vil være myndighedsopgaver. Du kommer ikke til at kede dig hverken i at deltage i at udvikle nye tiltag eller i opgavemængden.

Du bliver ansat i Center Pleje og Omsorg med tilhørsforhold til borgervisitation. Udover myndighed, består afdelingen også af Team administrative assistenter, udviklings- og uddannelseskonsulenter, projektkoordinator, demenskoordinator samt systemadministrator, i alt ca. 25 kolleger. Vi er få, der skal udføre mange forskelligartede opgaver. Vi er gode til det.

Og vi brænder for det.

– læs mere om jobbet og søg via JobIndex