Del på Facebook   Print siden

Rebild Kommune søger: Dagtilbudsleder til Rebild Syd

Ledige job
Lørdag 6. august 2022 kl. 20:00

Rebild Kommune søger: Dagtilbudsleder til Rebild Syd
Foto: Rebildidag


JOBANNONCE

Dagtilbudsleder til Rebild Syd

Dagtilbuddene i Rebild Syd søger en engageret og visionær dagtilbudsleder, der vil stå i spidsen for et dagtilbudsområde, der står midt i en spændende og positiv udvikling og et dagtilbud som er kendetegnet ved en stærk faglig kultur og arbejdsglæde.

Udover, at der i dagtilbudsområdet Rebild Syd skal bygges ny institution, så er Rebild Kommune på dagtilbudsområdet frisat som en del af Velfærdsaftalen (2021-2024). Til stillingen søges derfor en dagtilbudsleder, som i samarbejde med daglig leder, medarbejdere, forældre og forældrebestyrelse er nysgerrig på frisættende ledelse og frisættelsens muligheder.

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2022.

Dagtilbudsområdet – Rebild Syd
Vi arbejder i Rebild Syd for at skabe en hverdag, hvor værdierne tryghed, nærvær, fællesskab og faglighed er omdrejningspunktet, og vi ønsker mest mulig stabilitet i den daglige drift men også et stærk drive for at skabe visionær pædagogisk retning i et fremtidigt perspektiv på løsningen af kerneopgaven.

Rebild Syd er et dagtilbud, hvor vi tænker hele vejen rundt om barnet og dermed også barnets familie. Derfor har vi et tilbud om familiesparring samt et tæt samarbejde med PPR, hvor der arbejdes struktureret med pædagogisk sparring, observationer samt intern opfølgning på indsatser.

Til at understøtte dette er der udpeget en børnefagligkoordinator, som er tovholder på den enkelte proces i tæt dialog med pædagogerne på stuerne og med familierne.

Vi er nysgerrige på hinandens handlinger og udvikler pædagogikken i dialogen og vi tager ofte kreative løsninger i brug for at imødekomme en bedre hverdag for det enkelte barn.

I det daglige vægter vi et godt og konstruktivt forældresamarbejde højt, hvor vores nye dagtilbudsleder forventes at gå forrest gennem tydelig og åben dialog med forældrene og har flair for samarbejde og inddragelse af lokalområdet og skole. Herudover lægger vi stor vægt på at arbejde med børnenes selvhjulpenhed og på at børnene har en stemme i hverdagen. Endelig er rummeligheden i vores institution meget væsentlig for os. Vi tror på, at ingen børn er ens, hvorfor de skal hjælpes og understøttes ud fra netop deres individuelle behov.

I dagtilbudsområdet Rebild Syd er der flere igangværende processer, hvor vores nye dagtilbudsleder får en vigtig rolle i at støtte op og lede den videre proces. Det drejer sig om arbejdet med velfærdsaftalen, bygning af en ny institution i Nørager samt forsøgsordningen med stordagpleje i Rørbæk.

Dagtilbudsområdet er beliggende i området ved Nørager/Rørbæk og består af:
Børnehaven Regnbuen (normeret til 83 børn)
Vuggestuen Solstrålen (normeret til 10 børn)
Idrætsbørnehaven Græshoppen (normeret til 43 børn)
En stordagpleje samt 7 dagplejere

Vi afleverer vores børn til Sortebakkeskolen.
Der er i alt 34 medarbejdere i den samlede organisation i Rebild Syd, hvoraf ledelsen består af en dagtilbudsleder og en daglig leder, som du selv skal ansætte, når du starter.

Velfærdsaftalen
Rebild er én ud af to kommuner i landet, som er udvalgt af regeringen til at være sat fri på dagtilbudsområdet. Velfærdsaftalen trådte i kraft i Rebild Kommune den 1. juni 2021 og er gældende til september 2024.

Velfærdsaftalen betyder, at dagtilbuddene i de kommende tre år vil være fritaget for en omfattende række nationale og kommunale regler og retningslinjer. I stedet bliver det i højere grad op til de enkelte tilbud - sammen med forældre og børn - at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet, så man får netop det dagtilbud, som man sammen drømmer om lokalt.

Vi søger derfor en dagtilbudsleder, der er nysgerrig på både børne-, medarbejder- og forældreperspektivet med det formål at skabe kvalitet. Den nye dagtilbudsleder skal også have modet til at eksperimentere med forskellige tilgange til arbejdet og se vigtigheden i at skabe en kultur, hvor det at turde fejle er en kilde til læring og en af mange måder at skabe udvikling på.

Vores nye dagtilbudsleder
Vi søger en leder, der brænder for 0-6 års området, er visionær og passioneret og som sætter retning for den samlede organisation med dagpleje, stordagpleje, vuggestue, børnehaver og en engageret forældrebestyrelse. En leder, som tager medarbejderne med på råd, men som samtidig kan træde i karakter og tænke ud af boksen for at finde den bedst mulige løsning på en given problemstilling.

Vi ønsker os en leder, der som person helt naturligt finder glæde i at være tilgængelig, har føling med, hvad der sker ”på gulvet” og er hele organisationens leder ift. børn, medarbejdere, dagplejere og forældrene. Derudover skal den nye dagtilbudsleder kunne understøtte samhørigheden mellem dagplejere og husene på tværs af matrikler for at sikre den tværgående udvikling, retning og samarbejde.

Vi søger en leder, der kan motivere, omsætte og formidle beslutninger og retninger både tværfagligt og tværorganisatorisk. En leder der vil lede forandringsprocesser og facilitere pædagogiske processer med åbenhed og tydelighed og med udgangspunkt i det meningsskabende forhold til kerneopgaven - børnenes udvikling og trivsel.

Vi forventer, at du som leder har en bred interesse i at lede i mange forskellige arenaer og er optaget af, hvordan vi i samarbejde og samspil med personale og forældre skaber de bedste rammer for børnenes trivsel, læring og udvikling.

Kort beskrevet vil vi lægge vægt på, at du
-brænder for og har pædagogisk indsigt i ledelse på 0-6 årsområdet og meget gerne kendskab til dagplejen.
-Kan inddrage, sparre med og udvikle personalet, uanset deres uddannelsesmæssige baggrund.
-kan lede med nærvær, synlighed, rummelighed og med afsæt i kulturen i de enkelte huse og i dagplejehjemmene.
-er en aktiv del af organisationen og har fingeren på pulsen.
-formår at inddrage forældre/ forældrebestyrelse og skole i et tæt samarbejde.
-er optaget af, hvordan vi i samarbejde skaber de bedste rammer for børnenes trivsel, læring og udvikling.
-formår at kommunikere empatisk og bevare roen og overblikket – også når vi er udfordret.
-bidrager med god energi og faglige kompetencer.
-er nysgerrig på andres perspektiver med hensyn til at opnå dialog og samskabelse og har en anerkendende tilgang til børn og personale.
-skaber en meningsfuld sammenhæng mellem politisk dagsorden, organisationens kultur og medarbejdernes forventninger til dig.
-Kan have mange bolde i luften, være iderig, kunne samle trådene og sætte retning fremad, sammen med sine medarbejdere.
-har fokus på faglighed og trivsel i hele organisationen.
-kan arbejde i en politisk styret organisation og har kendskab til arbejdet med kommunale budgetter og evner at omsætte politiske budgetter og processer for både personale og forældre.
-erfaring med og kendskab til it-systemer og diverse platforme vil være en fordel, herunder bl.a. AULA, hjemmeside, Sbsys osv.
-er pædagogisk uddannet og har en lederuddannelse eller være interesseret i at tage en.

Leder i Rebild Kommune
I Rebild kommune arbejder vi med baggrund i vores fælles ledelsesgrundlag, som kan læses på siden 'Ledelse, sådan'. (http://rebild.dk/ledelse-saadan)

Det forventes af ledere i Rebild kommune, at vi skal være gode til både at have styr på driften og være fornyende, så vi udvikler os fagligt og tager det bedste af det nye til os. Lederne skal være gode til at tage ledelse - at skabe klarhed om rammer og retning - og samtidig gode til at skabe følgeskab, at inddrage medarbejdernes perspektiver og skabe et bredt ejerskab til de fælles mål.

Det overordnede mål er besluttet i Vision 2030 (https://rebild.dk/demokrati/vision-2030) som udfoldes og rammesættes i centerkontrakten for det enkelte center (Center Børn og unge).

Som dagtilbudsleder har du en vigtig rolle i at bidrage til den fælles opgaveløsning og udvikling af Børn- og Ungeområdet i Rebild Kommune. Her bliver det vigtigt, at du har fokus på vigtigheden af, at din ledelse skal foregå i mange retninger - du skal lede ned, lede på tværs og lede op. Du skal indgå aktivt i den brede fælles ledergruppe i Center Børn og Unge og hele Rebild Kommune.

Ser du dig selv i stillingen som kommende dagtilbudsleder i Rebild Syd?
Ønsker du yderligere information kan du kontakte medarbejderrepræsentant Stine Fyrst Juncher på telefon 99 88 80 78 for aftale om besøg i institutionerne.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Signe Vels på telefon 28 70 20 63 eller Børn- og ungechef, Lene Hvilsom på telefon 23 47 46 75.

Ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes referencer samt børne- og straffeattest.

Tidsplan for ansættelse
Ansøgningsfrist 8. august 2022 kl. 23.59.

1. samtalerunde: 16. august 2022 kl. 15.00-20.00.
Samtale om kompetenceprofil: 18. august 2022 kl. 12.00-15.00
2. samtalerunde: 23. august 2022 kl. 16.00-18.00.

Tiltrædelse: 1. oktober 2022.

Arbejdssted: Børnehaven Regnbuen, Nørager.

Ansættelsesforhold: Fuldtid.

© Copyright 2022 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Ledige job

9560 Hadsund: Mariagerfjord Golfcenter, søger restaurantchef/ bestyrer, evt. bestyrerpar
9560 Hadsund: Mariagerfjord Golfcenter, søger restaurantchef/ bestyrer, evt. bestyrerpar
Ledige job
Rebild Kommune søger: Kantine- og serviceassistent til administrations bygningen i Terndrup
Rebild Kommune søger: Kantine- og serviceassistent til administrations bygningen i Terndrup
Ledige job
Rebild Kommune søger: Ydelsessagsbehandler til sygedagpenge
Rebild Kommune søger: Ydelsessagsbehandler til sygedagpenge
Ledige job
Rebild Kommune søger: Beskæftigelsesrådgivere til sygedagpenge/jobafklaring
Rebild Kommune søger: Beskæftigelsesrådgivere til sygedagpenge/jobafklaring
Ledige job
Rebild Kommune søger: Dagtilbudsleder til Rebild Syd
Rebild Kommune søger: Dagtilbudsleder til Rebild Syd
Ledige job
Rebild Kommune søger: Funktionsleder til Indkøb og Jura
Rebild Kommune søger: Funktionsleder til Indkøb og Jura
Ledige job
Rebild Kommune søger: Social- og sundhedshjælper elever
Rebild Kommune søger: Social- og sundhedshjælper elever
Ledige job
Rebild Kommune søger: Pædagoger til Dagtilbuddene i Skørping
Rebild Kommune søger: Pædagoger til Dagtilbuddene i Skørping
Ledige job
Rebild Kommune søger: Funktionsleder til Indkøb og Jura
Rebild Kommune søger: Funktionsleder til Indkøb og Jura
Ledige job
Rebild Kommune søger: Funktionsleder til Miljø, Center Natur og Miljø
Rebild Kommune søger: Funktionsleder til Miljø, Center Natur og Miljø
Ledige job


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required