Rebild Bibliotekerne får certifikat i verdensmål

20. april 2024
Rebild Bibliotekerne får certifikat i verdensmål

Rebild Biblioteker har sat sig for at inddrage verdensmålene og borgerne som en fast del af bibliotekets arbejde for at tydeliggøre bibliotekets rolle i den bæredygtige omstilling. Nu er biblioteket blevet verdensmålscertificeret som del af indsatsen.

Certificeringen markeres ved en lille begivenhed den 24. april kl. 19.00 på Støvring Bibliotek. Det sker som optakt til aftens arrangement Permakultur og skovhave. Lene Aalestrup, formand for Kultur, Fritids og Sundhedsudvalget vil åbne og biblioteket byder på et glas.

Certificeringen betyder, at biblioteket har forpligtet sig til at sætte gang i en bæredygtig omstilling. Der er særligt fokus på at inddrage borgere og lokalsamfund, så biblioteket kan fungere som fødselshjælper for nye idéer og aktiviteter.

På Rebild Bibliotekerne vil vi give plads til borgerengagementer indenfor bibliotekers rammer. Vi har i det sidste års tid haft et godt samarbejde med en mindre lokal gruppe af Bedsteforældrenes Klimaaktion. Lige nu kan man på Støvring Bibliotek se en udstilling af billederne fra deres kalender Den nøgne sandhed, som handler om tolv emner indenfor klimaområdet tilsat billeder af de nøgne bedsteforældre, fortæller biblioteksleder Lone Skov.

Første skridt i certificeringsprocessen er at involvere bibliotekets medarbejdere og udarbejde en handleplan for hvordan vi vil arbejde med verdensmål og bæredygtighed, både i forhold til borgere og biblioteket selv. Certificeringen er en anerkendelse af, at biblioteket har taget verdensmålene til sig på alle niveauer. Samtidig er programmet en hjælp til at skabe struktur i arbejdet og udvikle bibliotekets nye rolle som et mødested for borgere, der i fællesskab ønsker at bidrage til en bedre verden. Vi er langt fra i mål som et bæredygtigt bibliotek, uddyber Lone Skov. Det er en lang proces, som ikke stopper, men nu har vi taget de første skridt i den retning, og det er vigtigt.

Om certificeringsprogrammet
Programmet er udviklet af Danmarks Biblioteksforening og Chora 2030 i samarbejde med 20 pilotbiblioteker. Udviklingsprojektet er støttet af Tryg Fonden.

Certificeringsprogrammet varetages af Chora 2030, og alle interesserede biblioteker har mulighed for at deltage. Læs mere og se eksempler på bibliotekernes tiltag her: https://db2030.dk/certificering/