REBILD: Bæredygtigt byggeri sat på formel – DGNB

25. marts 2018
REBILD: Bæredygtigt byggeri sat på formel – DGNB

.
Af Helle Schiønning

Arrangørerne bag mødet, Rebild Kommune og Business Rebild, stillede desuden skarpt på fremtidens efterspørgsel på bæredygtig tiltag for både private- og offentlige byggerier.

Rebild Kommunes borgmester Leon Sebbelin bød de fremmødte virksomhederne velkommen og kunne berette om de overordnede visioner og målsætning for miljø og klima i Rebild Kommune, herunder ift. bygge og anlægsområdet.

Med overliggeren bæredygtigt byggeri, blev der zoomet ind på et kommende byggeprojekt, børnehaven Rådyret i Støvring, hvor byrådet har besluttet at bygge ud fra DGNB metoden.

– DGNB er en international bæredygtighedscertificering, der har til formål at fremme bæredygtighed i det byggede miljø. I Danmark er det muligt at certificere forskellige typer bygninger, både eksisterende og nye samt byområder. Gennem værktøjer som livscyklus vurdering og beregning af levetidsomkostninger er DGNB med til at skabe et langsigtet billede af bygningens performance, udtaler Jakob Dahl, der er bygningskonstruktør i Rebild Kommune.

På mødet præsenteret Rambøll på vegne af HP Byg, der er projektleder på Rådyret, byggeprocessen ifm. DGNB-byggeri. For tilhørerne var det også interessant at høre om, hvilke krav der er til underleverandører i et DGNB-byggeprojekt.

Morten Vinde fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark præsenterede tendenser inden for bæredygtigt byggeri, og hvordan man oplever at bæredygtighed efterspørges i stigende grad i byggeriet.

– Bæredygtighed er komplekst, og derfor er der behov for vidensdeling på tværs af byggeriets værdikæde. De rette kompetencerne er nødvendige for at bygge bæredygtigt og for at udvikle nye forretningsmuligheder, siger Morten Vinde.

Rebild Kommune har med det bæredygtige byggeprojekt, Rådyret, tilladt sig at have fokus på den cirkulære økonomi frem for udelukkende økonomiske perspektiver.

– Med byggeprojektet, Rådyret, har man taget ansvar for miljøet og det samlede foot print både ift. selve byggeriet men også ift. den videre drift af børnehaven. Derudover er der mange fordele som bygherrer, når det kommer til et DGNG projekt, hvor særligt processen er i fokus, hvilket giver bygherrer mulighed for at få et hurtigt og klart overblik, uddyber Jakob Dahl.

Netværksmøderne for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har til formål, at inspirere og give ny viden om byggeprojekter og dermed sikre, at de forbliver konkurrencedygtige, derfor er de højt prioriteret hos det lokale erhvervskontor i Rebild Kommune.

– Det er for os vigtigt, at vi er med til at videreformidle den nyeste viden, så virksomhederne i Rebild Kommune er på forkant med nye forretningsmuligheder. I forhold til bygge- og anlægsbranchen oplever vi en stigende efterspørgsel efter bæredygtig og energibesparende løsninger, hvilket disse netværksmøder er med til at imødekomme, udtaler erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg, Business Rebild.

Business Rebild holder løbende netværksmøder for bygge- og anlægsbranchen i Rebild. Hvis du er interesseret i at høre mere om netværksaktiviteterne, kan du kontakte Birgitte Frost Larsen, konsulent hos Business Rebild på tlf. 2338 0517.

Rebild og omegn

Se flere artikler