PreMed’s imponerende udvikling: Stabil ambulancedrift og høj medarbejdertilfredshed

5. juli 2024
PreMed’s imponerende udvikling: Stabil ambulancedrift og høj medarbejdertilfredshed

PreMed har på rekordtid skabt en stabil ambulancedrift og et fremragende arbejdsmiljø, trods økonomiske udfordringer.

PreMed A/S trådte ind på markedet for ambulancetjenester i 2022 med ambitionen om at skabe et udviklende arbejdsmiljø for deres ansatte og levere ambulanceydelser af høj kvalitet til borgerne. Denne ambitiøse målsætning er blevet realiseret på mindre end to år.

I 2024 har PreMed etableret en stabil drift i en industri, som ellers på landsplan lider under mangel på flere hundrede ansatte. Selvom årsregnskabet for 2023 afslører, at det er udfordrende at opnå lønsomhed i ambulancedrift på grund af inflation og lønstigninger, viser tallene en markant forbedring. PreMed opnåede i 2023 en bruttofortjeneste på 114,5 mio. kr. mod 82,5 mio. kr. året før. Driftsresultatet steg til 2,4 mio. kr. fra -2,9 mio. kr. i 2022, og årets resultat blev -854 t.kr. mod -7,6 mio. kr. i 2022. Dermed voksede den negative egenkapital fra -11,3 mio. kr. i 2022 til -12,1 mio. kr. ved udgangen af 2023.

PreMeds ledelse arbejder målrettet på at genetablere egenkapitalen gennem positiv drift og resultat i de kommende år, men erkender, at vilkårene for en lønsom ambulancedrift er udfordrende. “Det er vanskeligt at drive en lønsom ambulancedrift, men trods inflation og lønstigninger lykkedes vi med at forbedre vores drift betydeligt i 2023,” siger administrerende direktør Anders Vikke.

Godt arbejdsmiljø og ambulanceydelser af høj kvalitet
“Vi gik ind i den nordjyske ambulancetjeneste for at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø for medarbejderne og levere ambulanceydelser af høj kvalitet. Begge dele er lykkedes på mindre end to år. Set over de seneste 24 måneder har vi en personaletilfredshed på 3,8 ud af 4, og vi præsterer en af landets højeste oppetider,” udtaler Anders Vikke.

I en branche, hvor der på landsplan mangler flere hundrede medarbejdere, er Anders Vikke meget tilfreds med, at PreMed har de fleste stillinger i ambulancedriften besat og kan levere en stabil ambulanceservice i deres områder.

Stabil og lønsom drift af hjælpemiddeldepoter
Ud over ambulancedriften driver PreMed også hjælpemiddeldepoter for Kolding og Nyborg kommuner. Denne del af forretningen beskæftiger 15 fuldtidsmedarbejdere, og her er driften både stabil og lønsom.

Fremadrettet fokus på konsolidering
PreMeds ledelse har fortsat fokus på at konsolidere driften og organisationen med målsætningen om at sikre en stabil drift med høj kvalitet, glade medarbejdere og en lønsom forretning. Desuden stræber virksomheden efter at skabe overskud og reetablere egenkapitalen, selvom rammevilkårene fortsat er udfordrende.

Forventningerne til 2024 er en bruttoavance i intervallet 140-150 mio. kr. og et resultat efter skat i størrelsesordenen -2 til +8 mio. kr.

Genvej til PreMeds årsregnskab 2023