Praktiske prøver på Borremose Erhvervsefterskole

29. maj 2017
Praktiske prøver på Borremose Erhvervsefterskole

.
Af Helle Schiønning

I denne tid er der obligatoriske afgangsprøver rundt om på de forskellige skoler, men på Borremose Erhvervsefterskole er der ikke kun eksamen i folkeskolens grundfag. Eleverne kommer også op i praktiske prøver.
Eleverne går til praktisk prøve i deres valgte erhvervsfag, og motivationen må siges at være i top, hvilket også afspejles i de flotte resultater.

I et par af fagene har der været brug for at trække på skolen bagland for at kunne afvikle prøverne. Dette drejer sig om faget Pædagogik og Psykologi, der fik hjælp af de lokale FDF-kredse, så der var nogle unge mennesker til at aktivere. Endvidere var opgaven i faget Mad til Mennesker også bundet op på gæster i huset, da de dækkede bord og bagte lækre kager til kommende elever og deres pårørende til Ny-elev-aften.

Her ud over har der været afholdt prøve i fagene Auto, Jern og Metal, Handel og Service samt Kosmetolog.

Prøverne ligger jævnt fordelt over hele dagen nogle endog om aftenen, men det betyder intet, når man brænder for det man laver.

Efter de endte praktiske prøve får eleverne udleveret et prøvebevis med en beskrivelse af erhvervsfaget samt prøvens art og vurdering.
En hel del af skolens eleverne har allerede fået lærerplads, så de er klar og glæder sig til at skulle i gang med en erhvervsuddannelse efter sommerferien, slutter forstander Marianne Sloth.

Rebild og omegn

Se flere artikler