Del på Facebook   Print siden

Præsentation af resultater fra analyser af ældreområdet

Forside
Lørdag 6. august 2022 kl. 12:00

Præsentation af resultater fra analyser af ældreområdet
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i Rebild Kommune holder deres første ordinære møde efter sommerferien den 9. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Præsentation af resultater fra analyser af ældreområdet

Udvalget bliver på mødet præsenteret for analyser gennemført af Index100 og BDO. Resultaterne af analyserne kommer til at indgå i udvalgets arbejde med budget 2023.

Sagsfremstilling
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmøde d. 8. marts, at der skal gennemføres en analyse på udvalgte områder på ældreområdet i Rebild Kommune.

Forvaltningen indgik i april en aftale med hhv. Index100 og BDO om udførelse af to analyser. Analysen blev således delt i to, hvor Index100 primært har varetaget den økonomiske og behovsafdækkende del, og BDO har varetaget effektiviseringsdelen og den styringsmæssige del.

Baggrunden for analyserne er, at Rebild Kommunes igennem flere år har oplevet et stort økonomisk pres på ældreområdet med betydelige budgetoverskridelser. Analyserne dækker hele ældreområdet, men med udgangspunkt i hjemmeplejen, sygeplejen, myndighed samt kapaciteten af pleje- og ældreboliger, og med et særligt fokus på driftsoptimering, styringspraksis og visitationspraksis.

Formålet med analyserne er at få udarbejdet et grundlag for initiativer i forhold til budgetlægning og drift med henblik på fremtidig budgetoverholdelse.

Index100 og BDO deltager på udvalgsmøde og præsenterer deres resultater for udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager analyserne til efterretning samt drøfter hvordan resultaterne skal indgå i udvalgets arbejde med budget 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. juni 2022, pkt. 70:

Taget til efterretning, idet udvalget kvitterede for et godt arbejde med analyserne.Udvalget konstaterede, at der med analyserne er fundet potentialer for væsentlig forbedring af hjemmeplejen/myndigheds økonomi, som forvaltningen er opstartet på implementeringen af. Potentialerne kan realiseres indenfor de politisk vedtagne serviceniveauer og medvirke til budgetoverholdelse.Der er herudover behov for yderligere budgettilpasninger. Forvaltningen udarbejder oplæg hertil til udvalgsmødet i august.Sandie Jellesen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 9. august 2022:

Som opfølgning på udvalgets beslutning på mødet den 7. juni, fremlægger forvaltningen på mødet oplæg med muligheder for håndtering af budgetudfordringerne. På baggrund af udvalgets beslutninger vedr. budgetudfordringer, skal der træffes beslutning om iværksættelse af høringsproces i relevante råd m.v.

Endvidere er vedlagt rapporterne fra Index100 og BDO, som blev præsenteret for udvalget på mødet i juni.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om håndteringen af budgetudfordringerne og igangsættelse af høring på baggrund af beslutningerne.

© Copyright 2022 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Vinyl og Retro flyttet i nye lokaler
Vinyl og Retro flyttet i nye lokaler
Forside
Kommer ambulancerne til tiden? - Første måling offentliggjort
Kommer ambulancerne til tiden? - Første måling offentliggjort
Forside
Kør-selv historiefestival ved Rebild og Mariagerfjord
Kør-selv historiefestival ved Rebild og Mariagerfjord
Forside
DMI varsler risiko for hedebølge fra i eftermiddag - kategori 2
DMI varsler risiko for hedebølge fra i eftermiddag - kategori 2
Forside
Region Nordjylland: Rådgivning til kvinder berørt af spiral-sagen
Region Nordjylland: Rådgivning til kvinder berørt af spiral-sagen
Forside
9560 Hadsund: Mariagerfjord Golfcenter, søger restaurantchef/ bestyrer, evt. bestyrerpar
9560 Hadsund: Mariagerfjord Golfcenter, søger restaurantchef/ bestyrer, evt. bestyrerpar
Forside
Nordjyderne pantsætter mest guld - Pantelånet er på vej tilbage
Nordjyderne pantsætter mest guld - Pantelånet er på vej tilbage
Forside
Vildtalarm - Virker de
Vildtalarm - Virker de
Forside
Søndagens tekst: 8. søndag efter trinitatis
Søndagens tekst: 8. søndag efter trinitatis
Forside
Nyt ansigt hos Business Rebild
Nyt ansigt hos Business Rebild
Forside


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required