Politikere i Rebild uenige om Terndrup skoles fremtid

13. juli 2017
Politikere i Rebild uenige om Terndrup skoles fremtid
Screenshot

Skolerne i Rebild Kommune er blandt landets bedste

.
Af Helle Schiønning

Partierne i byrådet i Rebild er røget i totterne på hinanden. Det sker i en strid om, hvorvidt Terndrup Skole skal forblive en del af den fusion med Bakkehusene, der er skolerne i Bælum og Blenstrup. En fusion, der først for alvor træder i kraft fra det kommende skole år. Det fortæller TV2 Nord.

På et byrådsmøde den 28. april 2016 blev politikerne enige om følgende: 
“Der sker en fusion af Bakkehusene og Terndrup Skole fra skoleåret 2017/18. Overgangsordning i 2016/17 med fælles ledelse.

Fusionen betyder, at de tre skoler får én fælles leder og fælles økonomi. 
Den beslutning går Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti og Enhedslisten nu i mod. De mener, at problemerne på Terndrup Skole har hobet sig op siden fusionens påbegyndelse, og derfor bør Terndrup Skole igen være en selvstændig skole med egen økonomi og ledelse. 

– De tre partier har alle modtaget et stort antal henvendelser fra forældre, der ikke mener at skolens ledelse, er lydhøre og handler på de mange forskellige problemstillinger deres børn har på Terndrup Skole, skriver Allan Busk, der er formand for Den Sociale Fællesliste i en pressemeddelelse på vegne af de tre partier. 

I pressemeddelelsen skriver Allan Busk, at elevtallet er alarmerende lavt, 11 lærere har forladt skolen i løbet af de sidste 15 måneder, og forældrene udtrykker stor bekymring for skolens fremtid. 

Den kritik møder stor undren fra Rebild byråds resterende partier, der alle tager skarp afstand fra det de kalder “et kupforsøg iværksat af Allan Busk”. Efter kritikken har Social Demokratiet, Konservative, SF, Radikale Venstre, Anders Norup og Søren Konnerup skrevet en ny pressemeddelelse med svar på kritikken. 

–  Udfordringerne på Terndrup Skole er ikke nye, de stammer fra før beslutningen om fusion. Der er de sidste år arbejdet med at løse udfordringerne, et arbejde der nu er begyndt at vise gode resultater. Nu bør alle stå sammen om, at få den nye skole i Rebild Øst, Kilden, bragt godt i vej, skriver Leon Sebbelin (R) på vegne af partierne i en pressemeddelelse. “Kilden” er en fællesbetegnelse for de tre skoler i Terndrup, Bælum og Blenstrup. 

De tre kritiske partier mener dog, at der kun er én løsning på Terndrup Skoles problemer. Det er at trække skolen helt ud af fusionen. 

– Da samarbejdet mellem Blenstrup og Bælum skoler ser ud til at køre fornuftigt, ser vi ingen grund til at ændre dette. Derfor ser vi ingen anden udvej end, at Terndrup Skole bliver en selvstændig skole igen, og udtræder af fusionen med Blenstrup og Bælum pr. 1. januar 2018, skriver Allan Busk på vegne af Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. 

3 medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget, Peter Bak, Jeanette Sagan og Michael P. Lex, anmoder om at sagen sættes på dagsordenen til førstkommende udvalgsmøde og anmoder samtidigt om at der forinden afholdes et dialogmøde med skolebestyrelsen.  

Rebild og omegn

Se flere artikler