Pas på derude: Bomber og raketter rammer i flæng

15. december 2023
Pas på derude: Bomber og raketter rammer i flæng

Reglerne for affyring af fyrværkeri er strammet flere gange inden for en kort årrække. Hos Alm. Brand afspejler det sig i en halvering af eksplosionsrelaterede anmeldelser af skader på bygninger og genstande. Men antallet af personskader er ikke faldet i samme fart, og uanset om du er den, der køber og antænder fyrværkeri eller blot ser på, er der stadig al mulig grund til at passe på: Hver tredje, der behandles for fyrværkeriskader på landets skadestuer, er tilskuere.

I dag åbnes der for salg af fyrværkeri selv om du ifølge reglerne først må skyde af fra den 27. december og frem til og med 1. januar. Det er en af de stramninger, der er indført de senere år, når det gælder fyrværkeri. Og fra næste år strammes der yderligere, så det kun er tilladt at skyde fyrværkeri af den 31. december og 1. januar.

Samtidig er antallet af anmeldelser af skader på bygninger og genstande som følge af eksplosioner, der er registreret hos Alm. Brand, mere end halveret i perioden 2016-2022.

Det er nærliggende at antage, at der er en direkte sammenhæng til de strammere regler, når vi ser på det markante fald i skadesanmeldelserne, selv om vi ikke kan sige det med sikkerhed. Og det er selvfølgelig en glædelig udvikling. Desværre er antallet af personskader i forbindelse med fyrværkeri ikke faldet med samme fart, siger koncerndirektør for Skadeservice i Alm. Brand Henrik Bundgaard.

195 måtte på skadestuen sidste år
Han refererer til tal fra Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital, der viser, at 195 personer blev behandlet på landets skadestuer efter nytårsaften sidste år som følge af fyrværkeriskader. I 2016 var det tal 267, og selv om tallet af tilskadekomne er faldet støt siden, er der faktisk sket en lille stigning sidste år. Af tallene fra OUH fremgår det også, at hver tredje af de tilskadekomne ikke selv har antændt fyrværkeriet, men har blot været tilskuer, ligesom en fjerdedel af de tilskadekomne var børn under 15 år.

Det viser med al ønskelig tydelighed, at der er grund til at være forsigtig med omgangen af fyrværkeri. De nye regler virker, men vi kan også se, at det er præcis den periode, hvor det er tilladt, at mange kommer til skade. Stort set alle vores eksplosionsskader ligger mellem jul og nytår, siger Henrik Bundgaard.

Tallene fra Ulykkesanalysegruppen på OUH fra sidste nytårsaften viser, at af de 196 personer, der kom til landets skadestuer efter fyrværkeriskader, var 36 alvorlige skader, som krævede enten indlæggelse eller akut vurdering hos en øjenlæge.

Henrik Bundgaard anbefaler derfor, at man passer på hinanden og især hjælper sine børn med at få en god nytårsaften uden skader.

Gode råd:

Husk altid sikkerhedsbriller også selvom du ikke selv antænder.
Hold afstand til fyrværkeriet.
Hold aldrig fyrværkeri i hånden.
Sæt aldrig fyrværkeri i en flaske fra middagen. Sørg for at bruge et ordentligt rør, der sidder godt fast.
Tjek vindretningen, inden du antænder raketten.
Hold god afstand fra beboelse, når du fyrer af.
Gå aldrig tilbage til en fuser.