På succesfuld byvandring

22. maj 2017
På succesfuld byvandring

.
Af Helle Schiønning

Gerding Bylaug havde stor succes med et arrangement hvor byen havde inviteret Arene Kusk ,en tidligere beboer, til at fortælle om byens udvikling lige fra tiden med fattige fæstebønder frem til de mere velbeslåede gårdejere, fortæller William Bluhme.

Under byvandringen fik alle huse og gårde en historie om, hvordan husene var dengang Arne Kusk for 80 år siden voksede op i Gerding.
Der var historien om tyskerladen som måtte flyttes og genopbygges, for at der kunne bygges en skolelærerbolig. Og naturligvis også fortællingen om byens gamle skole, hvor skiftende skolelærer prægede udviklingen i den lille, men børnerige by.

Også den spændende historie om Kjærsminde, byens første toetagers hus, et kæmpehus både efter både datidens og nutidens forhold. Her var oprindeligt springvand i haven, og tænk huset havde et rigtigt toilet med vandskyld, noget der ikke var set andre steder i byen.

Deltagerne i byvandringen, som repræsenterede næsten alle byens huse, lyttede interesserede til udviklingen med fattige daglejere, der fik stillet en lille jordlod til rådighed, hvor de kunne bygge et lille hus og dyrke jorden, der samtidig gav plads til holde en ko og gris. De samme huse står endnu, ganske vist i moderne og mondæne udgaver.

Den fælles byvandring, som tog flere timer, trods byens lidenhed, blev afsluttet med by sammenkomst på fællespladsen, med spisning og fortsat snak om byens liv nu og tidligere.

Rebild og omegn

Se flere artikler