På dagsordenen: Skal Økonomiudvalget på studietur i 2024

12. januar 2024
På dagsordenen: Skal Økonomiudvalget på studietur i 2024

Resume

Når Økonomiudvalget onsdag den 17. januar mødes på rådhuset i Støvring , er det blandt andet på dagsordenen at beslutte, om udvalget skal på studietur i løbet af 2024.

Økonomiudvalget skal beslutte, om udvalget ønsker en studietur i 2024, samt i givet fald tema, tidspunkt og varighed. Forvaltningen vil på den baggrund arbejde videre med et forslag.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter oplægget i sagsfremstillingen med henblik på at beslutte om man ønsker en studietur, og herpå evt. kvalificere tema og rammesætning.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget havde en studietur planlagt til afholdelse ultimo maj måned 2023.

På grund af den særligt udfordrende økonomi, herunder genåbningen af budgettet, valgte et enigt økonomiudvalg at aflyse den planlagte tur.

Det skal nu besluttes, om udvlaget ønsker, at der skal planlægges en studietur for udvalget i 2024, herunder i givet fald varighed og tema.

Program for studietur 2023:

Programmet for 2023 var fastsat til 2 dage med følgende overordnet indhold:

1. Besøg på to færdigtudbyggede boligområder ved Vestskoven i Glostrup. Områderne var de sidste udviklingsarealer på bar-mark i kommunen, og erfaringerne herfra skulle danne rammen for en diskussion af udviklingen af Støvring Syd.

2. Bæredygtige fællesskaber: En kommunes aktive arbejde med at facilitere bæredygtige bo-, erhvervs- og energifælleskaber som en del af strategien for at sikre levende landsbysamfund i fremtiden.

3. Besøg i KL-Huset, herunder oplæg om de overordnede politiske prioriteringer fra KL`s bestyrelses strategi, herunder klima, wicked problems og mangel på arbejdskraft i velfærdsområderne.

Forslag til overordnet tema 2024 samt varighed:

Forvaltningen foreslår, at en evt. studietur kan planlægges til en enkelt dags varighed. Tidspunktet foreslås umiddelbart efter sommerferien 2024.

Som overordnet tema kan foreslås: Planstrategi Erfaring med at lave langsigtede blikke på udviklingen af en kommune og/ eller Lokalområdes DNA – Erfaring med at styrke et lokalområdes DNA, når man lukker f.eks. en skole eller et ældrecenter.