Nyt tilbud til mennesker med demens og deres familier

26. marts 2018
Nyt tilbud til mennesker med demens og deres familier

.
Af Helle Schiønning

Aktiv med Demens kommer nu til Rebild, og første initiativ bliver afholdelse af et informationsmøde.

Målgruppen er to delt, dels for personer der er nye i et demensforløb, dels for pårørende og for frivillig både dem der er frivillige i forvejen og dem der overvejer at blive det. Informationsmødet afholdes d. 18 april kl. 18.00 på Sundhedscenteret i Støvring.

Formanden for Sundhedsudvalget Lene Aalestrup vil indlede mødet og hun udtaler:Vi ser meget frem til et aktivitetstilbud tilpasset til borgere, der er nye i deres demensforløb. Det handler om at kunne leve et godt liv med demens. Tilbuddet lokalt i Rebild Kommune skal give mulighed og inspiration til meningsfyldte aktiviteter inde i eksempelvis cafe og værksteder, som ude i Rebild Kommunes skønne og dejlige natur. Vi er ligeledes meget opmærksomme på at tilbuddet skal medvirke til at støtte og aflaste familier med demens.Ligeledes vil der ved behov også være mulighed for råd og vejledning fra kommunens demensfagpersoner.

Aktiv med Demens et fælles kommunalprojekt
Aktiv med Demens er et nyt og spændende aktivitets- og rådgivningstilbud. Aktiv med Demens er et samarbejdsprojekt som ledes fra Aalborg, men som nu starter i Rebild Kommune, samt i 7 andre Nordjyske kommuner. Aktiv med Demens vil bl.a. indeholde motion, musik, madlavning, kulturelle arrangementer, hygge og meget mere. Den primære målgruppe er yngre personer med demens og personer med demens i let til moderat grad. Projektet er målrettet hjemmeboende mennesker med demens, som har lyst til at komme ud og være en del af et fællesskab. Udover aktiviteterne er der også mulighed for at få rådgivning om, hvordan familien i dagligdagen håndterer et liv med demens. Rådgivningen vil foregå via åbne caféarrangementer, foredrag eller pårørendeundervisning. Rådgivningen varetages af sundhedsfagligt personale med stor erfaring inden for området og i samarbejde med Alzheimerforeningen.

Deltagelse i tilbuddene i Aktiv med demens er gratis, men der kan være aktiviteter der forudsætter en vis egenbetaling. Det kræver ikke en visitation at deltage. Har man lyst til at være en del af et fællesskab og kan man profitere af tilbuddene er man velkommen.

Ældrechef Gytte Gade udtaler: Aktiv med Demens, er målrettet de borgere, der ikke er så langt i deres demensforløb og deres pårørende, er et tilbud som er kærkomment. Jeg er meget glad for at denne mulighed kommer lokalt her i Rebild Kommune, vi ved der er et stort behov.
Der er brug for frivillig til Aktiv med Demens i Rebild Kommune

Til mange af aktiviteterne vil det være godt med frivillige, som kan støtte op om aktiviteterne og evt. bidrage med særlige kompetencer. De frivillige kan eksempelvis hjælpe med praktiske opgaver i den lokale Aktiv med demens café, give en hjælpende hånd i forbindelse med aktiviteter i naturen, kulturarrangementer eller motion. Det vigtigste er, at man som frivillig har lyst til møde og være aktiv sammen med mennesker med demens og deres pårørende, De frivillige tilbydes et kursus i rollen som frivillig hjælper for personer med demenssygdom.

Sundhedschef Claus Holm udtaler: Jeg ser samarbejdet med kommende og nuværende frivillige som en væsentlig del af en givende synergi, støtte og struktur omkring aktiviteterne, der kommer til at ske i Aktiv med Demens Rebild og vi har gode erfaringer med at samarbejde med frivillige.

Fakta om Aktiv med Demens
I løbet af april og maj måned starter dette nye og spændende aktivitets- og rådgivningstilbud op i 8 kommuner i Nordjylland – til yngre personer med demens og til personer med demens i let til moderat grad kaldet Aktiv med demens. Tilbuddet favner også netværket og familien omkring personen med demens, da det er en sygdom der involverer hele familien.

Tilbuddene i Aktiv med demens tager udgangspunkt i ønsker og forslag som er stillet af personer med demens og af deres pårørende i forbindelse med en temadag afholdt 10. marts. Hovedkontoret for Aktiv med demens er placeret i Aalborg på Hjulmagervej 18. Herfra er en række aktiviteter allerede startet op såsom pårørendeundervisning, café for yngre med demens og snart også motionstilbud og åben rådgivning.

I Mariagerfjord Kommune er man allerede startet med op med et åbent træningstilbud til yngre med demens. I de øvrige kommuner; Brønderslev, Jammerbugt, Morsø, Thisted, Rebild og Vesthimmerlands, udbydes der i løbet af april / maj 2018 også aktiviteter tilpasset lokale forhold og ønsker.

Rebild og omegn

Se flere artikler