Nye tal: Flere end 385.000 lever med og efter kræft

25. november 2023
Nye tal: Flere end 385.000 lever med og efter kræft

På 10 år er antallet af danskere, der lever med eller efter kræft, steget med knap 50 pct., viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sidste år blev der herhjemme registreret 47.514 nye kræfttilfælde, hvilket er det højeste antal nogensinde og en stigning på 0,8 pct. i forhold til året før.

Det viser Sundhedsdatastyrelsens rapport ‘Nye kræfttilfælde i Danmark 2022’, som netop er udkommet, og som bygger på tal fra Cancerregistret.

Antallet svarer til, at der hver eneste time i døgnet er fem mennesker, som får en kræftdiagnose i Danmark.

Ifølge de nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen var der ved udgangen af 2022 i alt 385.341 mennesker, som levede med kræft eller som tidligere havde fået en kræftdiagnose. Det er næsten 50 pct. flere end for 10 år siden.

Bedre opsporing og behandling
Udviklingen kan især forklares med, at befolkningen bliver ældre, og at sundhedsvæsenet hele tiden bliver bedre til at opdage og behandle kræft. Det forklarer Niels Kroman, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse.

– Kræft er i overvejende grad noget, der rammer ældre, så når der kommer flere af dem i samfundet, vil der også komme flere kræfttilfælde.

– Stigningen skyldes også, at screening og diagnostik er blevet bedre og mere præcis. Vi fanger folk tidligere og giver dem større chance for at blive kræftfri. Både strålebehandlingen og den medicinske behandling er ligeledes blevet bedre, hvilket helbreder flere patienter, men også betyder, at dem, der har sygdommen, kan leve længere med den, siger han.

Vigtigt at værne om patientrettigheder
Også kræftpakkerne og reglerne om maksimale ventetider er medvirkende til, at flere i dag overlever kræft. Det er vigtigt at huske på i den aktuelle diskussion om at justere på kræftpatienters rettigheder, mener Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker.

– For blot et par årtier siden sejlede kræftområdet. Patienter døde, mens de stod på venteliste. Takket være bedre behandling og fordi behandlingen blev sat i system med bl.a. kræftpakkerne, er vi et helt andet sted i dag. Det er værd at huske på i den aktuelle diskussion.

– Det er vigtigt for os at værne om kræftpatienternes rettigheder, siger han og understreger, at Kræftens Bekæmpelse, der løbende bakker op justeringer af kræftpakkerne, forsat meget gerne være med til at se på, om noget kan gøres på en klogere måde til gavn for patienter og sundhedsvæsnet, siger han.

Flere kvinder lever med kræft
Ifølge de nye tal fik flere mænd end kvinder kræft sidste år. Der blev diagnosticeret 24.572 nye kræfttilfælde blandt mænd og 22.942 blandt kvinder. Men selvom antallet af nye kræfttilfælde er højest blandt mænd, lever flere kvinder end mænd med en kræftdiagnose.

– En forklaring på kønsforskellen kan være, at kvinder generelt lever længere end mænd, og at kvinderne har en højere overlevelse efter diagnosen inden for en del kræftformer. Kræftmønstrene for de to køn er forskellige, blandt andet har brystkræft en bedre prognose end for blot 10 år siden forklarer Niels Kroman.

Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder. I 2022 levede 77.242 enten med eller efter sygdommen. Blandt mændene er prostatakræft den hyppigste kræftform, og i 2022 levede 48.801 mænd enten med eller efter sygdommen.