Nye stier og infotavler i Lindenborg og Mastrup Ådale

2. juli 2017
Nye stier og infotavler i Lindenborg og Mastrup Ådale

.
Af Klaus Hansen

De sidste par år, har Rebild Kommune anlagt og forbedret en række stier i Lindenborg og Mastrup Ådale. Samtidig er der kommet nye og flere infotavler langs stierne. Lørdag den 24. juni indviede borgmester Leon Sebbelin stier og infotavler ved Mastrupsøerne i Støvring, ved en af de nye infotavler på “Mastrup Ådalsruten”.

Borgmesteren fortalte blandt andet, at fælles for alle stierne er, at de byder på enestående naturoplevelser, men deres funktion og belægning er meget forskellig. Nogle er med stenmelbelægning og bekvemme til cykling, mens andre er beskedne spor egnet til en travetur i passende fodtøj, gennem indhegnede naturarealer med dyr på græs.

I anlægsfasen af stierne besluttede man, at tiden var inde til at kaste et blik de mange nye infotavler, der skulle sættes op på stierne, så de blev så brugervenlige som muligt. Layoutet kan ses på de første 22 tavler, der nu er produceret og monteret ude omkring på stierne.

Mastrup Ådalsruten
Tavlen ved Mastrupsøerne er en af fire på “Mastrup Ådalsruten”, der er den gennemgående, bynære sti i Mastrup Ådal i Støvring. Den 2,6 km lange sti strækker sig fra Kærvej i nord til Nibevej i syd og byder på et væld af oplevelsesmuligheder i byens grønne åre. Alle infotavler giver lidt information om oplevelsesmulighederne netop der hvor tavlen er placeret. Fokus skifter mellem det lokale dyre- og planteliv og historiske blik på hvorfor landskabet ser ud som det gør. Eksempelvis er både Lindenborg Ådal og den mindre Mastrup Ådal skabt af smeltevand, da isen smeltede for omkring 13.000 år siden.
Det er planen, at der skal tages fat på renovering og udbygning af informationen på andre stier, naturbaser og kanopladser rundt omkring i hele kommunen.

Samarbejde med private lodsejere
De ca. 40 fremmødte borgere drog efter indvielsen med biolog, og ansvarlig for det faglige indhold på infotavlerne John Mønsted Jensen, på en fire km lang travetur i den smukke Mastrup Ådal syd for Nibevej. I området er der, efter aftale med private lodsejere, åbnet for offentlig adgang på et spor gennem skov, bakker og indhegnede arealer med græssende dyr.
De nye stier er blevet til med økonomisk støtte fra statens Grøn Vækst-program og velvilje hos en række lodsejere i de to ådale.

Oplev naturen med sti-guide Himmerland
Ved indvielsen af stierne og infotavlerne, blev deltagerne også introduceret til en mobil-applikation, der nu ikke alene dækker Rold Skov-området, men en større del af Himmerland. Introduktionen stod en af app’ens udviklere Uffe Westerberg fra Rold skov Natur og Kulturcenter for.

App’en “Stiguide Himmerland” findes i AppStore (Apple) eller i GooglePlay (Android). “Stiguide Himmerland” viser ud til lokale vandre- og cykelruter i det meste af Himmerland. Appen viser ruter og historier om natur og kultur og indeholder også et detaljeret lokalt kort. “Stiguiden Himmerland” er et samarbejde mellem Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune og Naturstyrelsen.

Rebild og omegn

Se flere artikler