Ny Nibevej er ikke need to have

15. november 2017
Ny Nibevej er ikke need to have

.
Af Anette Bruun
Spidskandidat til byrådet for SF Rebild

Byrådet har besluttet at etablere en omfartsvej syd om Støvring. Kommuneplanen viser, at Ny Nibevej skal starte ved Buderupholm Dambrug, hvorfra linjeføringen går ind mellem æblegården og ødekirken, op gennem bakkerne til Hobrovej, som krydses mellem Olesens Busser og Hobrovej 176. Herfra går vejen i en stor bue mod nordvest over Mastrupdalen (lige syd for fredningen) og videre ud til motorvejen.

Byrådet har afsat 30 mio. kr. som skal bruges i 2020-21 til etablering af vejanlægget. Men det er ikke nok. Et forprojekt udarbejdet af Rambøll i 2015 anslår den samlede pris til mellem 43 og 74 mio. kr. Heraf skal 30 til 50 mio. kr. bruges på at krydse Mastrupdalen.

Det er en vanvittig investering, når der i forvejen er rift om kommunens anlægskroner til daginstitutioner, skoler, kulturhuse og haller.

Mange tror, at omfartsvejen er nødvendig for byudviklingen syd for Støvring. Det er den ikke. Der bliver ingen vejforbindelse mellem Ny Nibevej og Høje Støvring 2 + 3, som får indkørsel fra Hobrovej. Boligområdet kan derfor bebygges helt uafhængig af Ny Nibevej. Til gengæld vil omfartsvejen, som skal omslutte kvarteret, sikkert give betydelige gener for beboerne.

Jeg nægter derfor at tro, at Ny Nibevej vil øge bosætningen i kommunen, hvilket jeg i øvrigt heller ikke mener er need to. Som en af de få kandidater, der stiller op til byråd, sætte jeg spørgsmålstegn ved fortællingen om, at fortsat byspredning vil gøre Støvring til et paradis ved motorvejen.

Formålet med Ny Nibevej er at afkorte pendlernes køretid mellem Skørping og motorvejen. Det er projektet dimensioneret efter, hvorfor vi må forvente høj fart på vejen og deraf følgende støj, som vil skylle ud over dalen og ind over de kommende boliger. Støjen vil især komme fra den planlagte 10 meter høje vejdæmning, som vil spolere udsigten fra boligområdet, forringe landskabsværdierne, blokere en økologisk spredningskorridor og begrave 19.200 m2 natur, som ifølge naturbeskyttelsesloven ikke må ændres.

Borgmesteren finder det nødvendigt at erstatte eksisterende Nibevej, som han mener vil blive til genere for byen, når trafikstrømmen forøges som følge af den massive tilflytning, han drømmer om.

Den eksisterende vej slynger sig ned til bunden af Mastrupdalen. Det lægger en naturlig dæmper på hastigheden og dermed på støjen, som bakkerne og bevoksningen dæmper yderligere, inden den når frem til boligområderne. Støjgenerne fra Ny Nibevej vil blive anderledes voldsomme for naboerne og ikke spor nice to have.

Borgmesteren har endnu et argument for at etablere Ny Nibevej. Han finder det uforsvarligt at lade børn fra Høje Støvring krydse eksisterende Nibevej, når de skal i skole. Det kan der være noget om. Jeg mener dog, at den udfordring kan løses til en væsentlig billigere pris end 74 mio. kr. Opfindsomme fagfolk kan uden tvivl tegne en tunnel eller en bro, som vil give sikker passage for gående og cyklister.

Ny Nibevej er hverken need to have eller nice to have. For at få råd til mere påtrængende opgaver foreslår SF, at vejprojektet droppes eller reduceres. Hvis trafiksikkerheden mellem dambruget og Støvring trænger til forbedring, gøres det billigst ved mindre justeringer af Buderupholmvejs linjeføring.

Byrådet kan også vælge at etablere den østligste del af Ny Nibevej, men standse ved Hobrovej, hvor bilerne kan køre nordpå og derefter vestpå ad Nibevej som i dag. Den del af projektet vil koste ca. 14 mio. kr. men transporttiden bliver næppe reduceret. Er det nu også så vigtigt, når prisen for de sparede sekunder er ødelæggelse af landskabet i en af vore dejlige ådale?

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler