Nordjyllands Politi har opgjort antallet af juleindbrud i privat beboelse: Positiv udvikling

8. januar 2024
Nordjyllands Politi har opgjort antallet af juleindbrud i privat beboelse: Positiv udvikling

Nordjyllands Politi har netop opgjort antallet af dette års tilfælde af juleindbrud i privat beboelse og resultatet blev, lidt opløftende, til et fald i det samlede antal: nemlig til 72 tilfælde af indbrud i år mod 81 tilfælde i sidste juleperiode.

Tal over juleindbrud opgøres i det, som politiet definerer som et juleår. Det omfatter perioden fra og med den 15. december og frem til og med den 7. januar. Og i tallene indgår en registrering af antallet af anmeldte indbrud i private boliger, det vil sige i villaer, lejligheder, værelser samt landejendomme.

Tilbage i 2020 og 2021, corona-tiden, blev kun henholdsvis 52 og 53 juleindbrud anmeldt i nordjyske, mens det så steg til 80 anmeldte af slagsen i 2022 mens altså så til kun 72 anmeldte indbrud i dette juleindbruds-år. Det døgn med flest tilfælde af anmeldte indbrud i det nordjyske var den 25. december 2023, hvor hele 14 af slagsen blev anmeldt.

Muligvis har den snestorm, der blandt andet ramte den nordjyske region i årets første uge, også givet sit bidrag til det lille fald; i hvert fald er der fra den 3. januar 2024 7. januar 2024 kun anmeldt 8 indbrud i politikredsen mod hele 23 i den tilsvarende periode sidste år.

Juleindbrud er tilbage

De for Nordjyllands vedkommende meget mere magre corona-år for så vidt angår indbrud er nok definitivt ved at være slut, lyder vurderingen fra politikommissær Ulf Munch Sørensen, der er daglig leder af Nordjyllands Politi afdeling, Berigelse, som arbejder målrettet med blandt andet at efterforske indbrudskriminalitet.

Og i forbindelse med netop juleindbrud konstaterer politikommissæren:

Vi rejser jo igen og besøger familier og venner i julen så trods en glædelig mindre nedgang i indbrud år sammenlignet med sidste jul må vi nok erkende, at jule-indbrud i et vist omfang synes at være vendt lidt retur.

Desværre.

For det er jo, fortsætter politikommissæren, for nu at sige det på godt nordjysk bare rigtig træls at komme hjem efter en dejlig juleferie og få resten af højtiden skæmmet og ødelagt af at møde synet af et opbrudt og bestjålet hjem.

Konsekvent gerningsstedsundersøgelse

Politikommissæren understreger, at Nordjyllands Politi som det helt klare udgangspunkt rykker ud til alle anmeldte indbrud i privat beboelse.

Det har vi selvfølgelig også gjort her i julen. Og vores patruljer foretager på stedet en gerningsstedsundersøgelse, hvor vi registrerer og sikrer de spor, som vi kan på og omkring adressen og så forfølger og efterforsker vi efterfølgende de spor, som det er muligt for os.

Gennembrud svært

Disse efterforskningsskridt fører nogle gange til sigtelser og retsforfølgning af gerningspersoner, men politikommissæren erkender, at et gennembrud ofte kan være vanskeligt at opnå for politiets efterforskere.

For ikke helt sjældent anmeldes forholdene sent, fordi borgerne jo, naturligt nok, først opdager det, når deres ferie er slut, og de kommer hjem; eller fordi gerningspersoner er omrejsende kriminelle, der hurtigt er rejst ud af landet igen kort efter, at de har begået deres kriminalitet.

Præventiv patruljering

Modtager politiet tip og anmeldelser om indbrud særlige steder, så kan man også, rent operativt, øge patruljeringen i et berørt område. Og det er et greb i den politioperative værktøjskasse, som især vagtchefen gerne benytter sig af det har nemlig flere positive effekter.

Det kan både have den effekt, at vi rent faktisk anholder mulige gerningspersoner, mens de stadig befinder sig i området sådan som vi for eksempel gjorde det her i juledagene, pointerer Ulf Munch Sørensen, der tilføjer:

Ligesom det også kan have en præventiv effekt, når vi pludselig bliver synlige i et område med vores patruljevogne. Under alle omstændigheder kan vores tilstedeværelse skabe tryghed for berørte borgere.

Husk fortsat indbrudssikring

Men udviklingen i juleindbrud set over de sidste år viser, ifølge den erfarne politikommissær, at det fortsat er utroligt vigtigt, at man som borger vedbliver med at sikre sit hjem bedst muligt mod indbrud. Man skal kort og godt gøre det sværere at bryde ind i en ens hjem, fordi tyvene ofte giver op, når det tager for langt tid, eller det bare bliver for bøvlet og besværligt at gennemføre indbruddet.

Og, tilføjer Ulf Munch Sørensen, vagtsomme øjne i kvarteret bryder tyven sig heller ikke om, så derfor er vores klare anbefaling også: Tilmeld dig ordningen om nabohjælp. Dét forhindrer indbrud.

På landsplan var der i alt 1001 tilfælde af juleindbrud mod 1.031 i 2022-perioden.

Indbrud er, generelt, faldende
Helt generelt bør det dog for at have det store perspektiv på plads nævnes, at antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse, set over en længere årrække, har været for nedadgående. En tendens, der gør sig gældende lokalt i Nordjylland og også på landsplan.

Således var der hele 1015 tilfælde af anmeldte indbrud i privat beboelse i det nordjyske i hele 2023 mod 2513 tilfælde i 2017 og 3058 tilfælde 2012 samt 3633 helt tilbage i 2009.

Indbrudskriminalitet er, set i det store billede, for nedadgående, fastslår Ulf Munch Sørensen, der dog i samme åndedrag pointerer, at Nordjyllands Politis indsats operativt, efterforskningsmæssigt og præventivt på området fortsætter:

Vi holder fortsat fokus på området. Det gælder resten af 2024 og også til næste jul, hvor vi også sætter ind for at dæmme op for juleindbrud.

Dét beror dog også på et element af held og tilfældigheder, medgiver politikommissæren, da f.eks. en omrejsende gruppe indbrudskriminelle, der er aktive i et område i en kort periode, vil kunne ændre på tallene dette forhold gør sig særligt gældende, når man måler på begrænsede perioder i begrænsede områder.

Derfor lyder opfordringen da også fra politiet, at man sikrer sig sit hjem bedst muligt, bl.a. ved at følge politiets råd til indbrudssikring.

De fem indbrudsråd:

1. Bliv nabohjælper
2. Tænd lys udenfor og klip hækken
3. Gør døre og vinduer svære at bryde op
4. Undgå tyvekoster brug sikre betalingsformer
5. Ring 114 ved mistanke om indbrud