Nordjyllands Politi: Al færdsel på isen er forbudt

27. november 2023
Nordjyllands Politi: Al færdsel på isen er forbudt

Bekendtgørelse gældende i Nordjyllands politikreds: Det meddeles herved, at al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt.

Forbuddet gælder for områder beliggende i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommune.

Undtaget fra forbuddet er steder, hvor det ved opslag er bekendtgjort, at Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi.

Denne bekendtgørelse er udstedt i medfør af § 15, stk. 1, i “Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger” (ordensbekendtgørelsen).

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, jf. ordensbekendtgørelsens § 18.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. november 2023 og gælder til og med den 15. marts 2024.