Nordjyllands Beredskab afholdt nytårsparole i Haverslev Hallen

9. januar 2018
Nordjyllands Beredskab afholdt nytårsparole i Haverslev Hallen

Nordjyllands Beredskab

.
Placeringen i Haverslevhallen skyldes, at borgerne i Nordjylland har fået et helt nyt beredskab ved at de 11 kommuner blev lagt sammen til et fælles Nordjyllands Beredskab for hele regionen.

Ved nytårsparolen holdt beredskabschef Johannes Holm Iversen som vanligt en tale om beredskabets mange aktiviteter i det forgangne år for de mange fremmødte frivillige og ansatte samt gæster.

Beredskabschef Johannes Iversen sagde sagde bl.a i sin tale:

år 2
Så blev det år to og det må siges at have været et år med både op- og nedture, men også et år, hvor vi er begyndt at kunne se frugten af det arbejde vi startede på i 2016.
Vi er naturligvis stadig i proces og der er et godt stykke vej igen, men vi er i år kommet i hus med flere store projekter.
Vi har i år sagt farvel til Bjarne Grøn, som fik nyt job som kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune. Ligesom vi måtte sige farvel til andre gode kolleger.

Nordjyllands Beredskab 2021
En af de større projekter i Nordjyllands Beredskab har været og er arbejdet med den risikobaserede dimensionering, Nordjyllands Beredskab 2021. Det blev påbegyndt i 2016 og i 2017 nåede vi en milepæl, da den lige før sommerferien blev godkendt i alle 11 byråd.
Forud for godkendelsen var der en kort høringsfase, hvor de 11 byråd og Beredskabsstyrelsen havde mulighed for at indgive deres udtalelser til os inden den endelige godkendelse.

Nordjyllands Beredskab 2021sætter rammerne og retningen på det forebyggende og afhjælpende område i beredskabet og efter sommerferien gik vi for alvor i gang med at planlægge implementeringen af Nordjyllands Beredskab 2021 og første fase indledes 1. januar i Klynge Vest, hvor 2021 planen udrulles med operativt kapacitet og operativt ledelses struktur.
Herefter følger brandsynsområdet, som ensrettes over alt i Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar i år og senere på foråret er turen kommet til den taktiske forebyggelse.

Vagtcentralen
Et andet stort projekt blev afsluttet i 2017, nemlig den fælles nordjyske vagtcentral på Hjulmagervej i Aalborg. Vagtcentralen er den første af sin art i Danmark og samler Falcks brandvagtcentral, Region Nordjyllands AMK-vagtcentral, Aalborg Kommunes vagtcentral for hjemmesygeplejen og vores egen vagtcentral i samme hus.
Første spadestik til vagtcentralen blev taget 23. maj og i oktober flyttede Nordjyllands Beredskabs vagtcentral ind.

Vores personale/vagtcentraloperatører er stadigvæk ved at finde sig til rette i de nye faciliteter og med nye kolleger. På sigt forventer vi at der sker en koordinering af opgaver og vidensdeling på tværs af de forskellige vagtcentraler. Vi er først lige kommet i gang med at se den positive synergieffekt, der opstår nu, hvor vi sidder i et fælles hus.

Ny 10 årig aftale med Falck
Et tredje stort projekt er at vi er blevet færdig med at forhandle Falck-kontrakten.
11. december blev den underskrevet og 1. januar træder den i kraft.
Aftalen omfatter de nuværende 32 Falck stationer og 550 deltidsbrandfolk og løber i de næste 10 år.

Det afhjælpende område
På det afhjælpende og operative område var der også været godt gang i den i 2017. Der vil altid være brande, der skal slukkes. Alle stationer og alle områder af Nordjyllands Beredskab har en eller flere indsatser, som har fyldt lidt mere end andre. I år har vi bl.a. oplevet brand i højden, da der var brand i en kæmpevindmølle i Østerild Plantage, brand i Gigantium i Aalborg, hvor håndboldhallen var i overhængende fare. Hvor de frivillige deltog fra Klynge Syd, med sandsækker der blev brugt til at rede halgulvet i Gigantiumen. Og sådan har vi mange indsatser som vi af den ene eller anden grund husker bedre end andre.

KRISØV 2017
Sammen med 32 andre aktører deltog Nordjyllands Beredskab i den store nationale krisestyringsøvelse, KRISØV d. 13. til 14. september. Denne gang var scenariet terror.
Det er vigtigt, at vi øver og at alle er fortrolige med planer, roller, ansvar og procedurer. Samtidig er det altafgørende, at vi er i stand til at arbejde sammen på tværs af aktører.
Øvelsen var udelukkende en papirøvelse på strategisk niveau, men det gjorde den ikke mindre realistisk. Fx fik den lokale beredskabsstab løbende opkald fra indsatsledere og fra journalister ligesom der var heftig aktivitet på de sociale medier.

I Nordjyllands Beredskab har vi generelt et godt og tæt samarbejde med eksempelvis politiet. Under KRISØV var det tydeligt at mærke, at det var en gevinst for os under øvelsen, at vi kendte hinanden og havde prøvet at arbejde sammen før.
KRISØV planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og repræsentanter for de deltagende myndigheder. Siden 2003 er KRISØV blevet afholdt hvert andet år.

Øvelser er nødvendige og derfor øves der ofte. Alle de erfaringer vi får gennem øvelser, uanset om det drejer sig om de små daglige øvelser eller regionale kriseøvelser, har en funktion, som forhåbentlig vil gå op i en højere enhed, den dag en større hændelse indtræffer.
Denne papir øvelse og live øvelse med det operativ, vise et behov for frivillige til stabsstøtte, hvilken vi vil arbejder på at få udviklet en uddannelse til, så de frivillige kan støtte Nordjyllands Beredskab på ledelses niveauet.
Dette arbejder skal forgå her i foråret 2018.
Som der står i bladet Beredskab november udgave. Skal vi til at vende os til Den nye normaltilstand som seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen siger
Demokratiet har det vanskeligt Terroren den internationale og den hjemlige er et vilkår

Derfor hvis vi ikke udvikler det frivillige beredskab, så afvikler vi det, som Jørgen Hansen vil have sagt.

Jeg ser en ændring af de frivilliges opgave overtid, der kommer nye opgaver til og der vil forsvinde gamle opgaver, men et Nordjyllands Beredskab uden frivillige og den store styrke det er, kan jeg ikke forstille mig.

Arrangementer
Nordjyllands Beredskab spiller en rolle i de fleste arrangementer, som afholdes i Nordjylland i årets løb. Vi er en del af myndighedsbehandlingen og går brandsyn på de enkelte arrangementer. Vores frivillige deltager flittigt som førstehjælpere på for eksempel som Hjallerup Marked, Rock Frederikshavn eller Ambu-dagene i Hobro. På de store arrangementer som Dana Cup, Kulturmødet Mors, Nørrehalne Cup, Karneval i Kildeparken eller Made in Denmark er vi også en del af planlægningen.

Det forebyggende område
Vores dygtige beredskabsinspektører fik sidste år en samarbejdsaftale med byggesagsbehandlerne i de 11 ejer kommuner i hus. Samarbejdsaftalen danner grundlaget for Nordjyllands Beredskabs myndighedsarbejde samt beskriver arbejdsfordelingen imellem kommunerne og Nordjyllands beredskab, på en lang række myndighedsområder.

Brandsynsområdet har i 2017 gennemgået en ændring i harmoniseringens tjeneste. I 2017 har vi arbejdet på at få en handlingsplan for brandsyn på plads til 1. januar 2018. Fremover vil brandsyn i Nordjyllands Beredskab blive harmoniseret, sådan at det er de samme objekter vi foretager brandsyn på, med samme tidsinterval og ens fokusområder.
Der er i Klynge Syd gået 631 brandsyn i 2017. I den forbindelse vil jeg lige nævne at Nordjyllands Beredskab har nået 100 % brandsyn.

Medarbejdere i Nordjyllands Beredskab
Nordjyllands Beredskab bygger på en struktur med fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere og frivillige. Det er en struktur vi kan glæde os over og som vi vil fastholde, da den på bedste vis sikrer, at vi kan bidrage positivt i Nordjylland. Uanset om det drejer sig om at slukke brande og redde liv, at forebygge brande, at understøtte arrangementer i Nordjylland eller at samarbejde med de 11 ejerkommuner om brandteknisk byggesagsbehandling.

Afslutning
Alt i alt har det været et spændende år og et travlt år med gode oplevelser og udfordringer.
Og jeg forventer ikke at 2018 bliver meget anderledes. En af de første ting vi skal i mål med i 2018 er ansættelsen af en ny direktør for Nordjyllands Beredskab.

Stor tak til alle vores samarbejdspartnere: Falck med stationsleder Tommy D. Sørensen i spidsen, og de 11 brandstationsledere, Region Nordjylland, politiet, Beredskabsstyrelsen Nordjylland, ved blandt andet Kolonnechef Lennart Kvist, Beredskabsforbundet med Lene Schade, vores samarbejdspartnere på serviceområdet. Tak for samarbejdet i 2017, ser frem til samme gode samarbejde i 2018.

Jeg vil slutte af med at sige STOR TAK til alle jer ansatte, ledere, medlemmer af bestyrelsen, der har været med til at hjælpe Nordjyllands Beredskab godt på vej og stadig er med. Jeg håber at I er klar til at tage fat på 2018 med samme engagement som i 2017.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle og jeres familie et godt nytår. TAK.

Efterfølgende holdt borgmester og bestyrelsesmedlem Leon Sebbelin samt flere andre tale, og der var ligeledes uddeling af diplomer og blomsterbuketter til jubilerende frivillige for tro tjeneste.

Det hele blev på bedste vis afsluttet med et traktement til alle fremmødte.

Læs også: Nytårsparole hos Falck i Hadsund


Rebild og omegn

Se flere artikler