Natursyns-debat-tur i Bjergeskoven

13. maj 2017
Natursyns-debat-tur i Bjergeskoven

.
Af Helle Schiønning

Hvad skal vi med skovene ?

Debatten raser om vores skove. Skal de primært tjene formålet at beskytte mangfoldigheden af arter, gøres til vilde skove med store dyr og tjene det der med et fint ord hedder “biodiversitet”, eller skal de producere træ, skal de forskønne landskabet, skal de primært være legeplads for mountainbikerne og andre friluftsaktiviteter ? Spørgsmålene og meningerne er mange kom og deltag i debatten.

Vi vil gå en skovtur, hvor begreberne i dagens skovdriftsdebat kommer i spil.
Der er mange forskellige holdninger til, hvordan fremtidens skove skal drives og hvilke formål de skal tjene. De forskellige begreber om dette emne fyger rundt i forskellige medier – især om hvordan vores allesammens skove – de offentlige – skal forvaltes.
Det luftes begreber som fredsskov, naturskov, urørt skov, lysåbne græsnings skove, store græssere, rewilding, motorsavsmassakrer, m.fl.

På turen vil vi formidle og debattere forskellige natursyn ud fra de skovbilleder vi går igennem og koble det sammen med debattens begreber for at synliggøre, hvad der er op og ned i dagens debat

Turen starter ud fra P-pladsen til Lille Blåkilde midt på Rebild Kirkevej på søndag den 21. Maj kl. 14.00 – 17.00
Turen er ikke velegnet for dårligt gående og travesko er en god ide, oplyser Birthe Sørensen, sekretær | Himmerland

Rebild og omegn

Se flere artikler