Når hjertet banker for Rebild.

20. november 2017
Når hjertet banker for Rebild.

.
Af Lene Aalestrup
Borgmesterkandidat
Det konservative Folkeparti

Rebild er en vækst kommune og har mange fordele af, at være nabokommune til Aalborg, hvor de store uddannelsesinstitutioner, samt idræts- og kulturoplevelserne er mange.

Ca. et kvarter i bil, tog eller bussen 60E, så rammer man byskiltet i Aalborg fra Støvring by. Dette skal vi udnytte langt bedre, da vi har mulighed for at fastholde borgere der fraflytter boligen i lang højere grad end i dag. Flere Støvring borgere finder det attraktivt at vælge Aalborg og det samme gør sig gældende for vores unge mennesker.

Var vi mere visionære i forhold til attraktive centrale ungdomsboliger, hvor priserne var fornuftige til vores unge mennesker, samt attraktive etplanshuse og rækkehuse til vores “yngste” seniorer, så kunne vi fastholde flere af de to borgergrupper i kommunen.

Vi skal turde tænke visionært og langsigtet på alle områder, også på boligområdet her i Rebild, da det skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler