Mulighed for tilskud til pasning af egne børn?

18. august 2017
Mulighed for tilskud til pasning af egne børn?

Beslutning

.
Af Helle Schiønning

Byrådet har udtrykt ønske om en undersøgelse af mulighederne for indførsel af tilskud til pasning af egne børn.

Punktet var på dagsordenen til møde i Børn og Ungdomsudvalget d. 16. august, hvor Forvaltningen indstillede, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefalede, hvorvidt tilskud til pasning af egne børn, skal indføres pr. 1. november 2017 med evaluering i maj 2018
Forvaltningen indstillede, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefalede, at såfremt det besluttedes at indføre tilskud til pasning af egne børn, fastlægges tilskuddet til 75 procent af nettoudgiften til et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen

Et flertal bestående af Klaus Anker Hansen, Lars Hørsman, Tommy Degn, Peter Bak og Jeanette Sagan anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at tilskud til pasning af egne børn indføres pr. 1. november 2017 for forældre med børn fra 24 uger til 2,11 år med evaluering i maj 2018, samt at tilskuddet fastsættes til 85 procent af nettoudgiften til et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Bent Skovgaard Olsen og Michael Portefee kan ikke støtte forslaget.

Sagen afgøres i Byrådet

Rebild og omegn

Se flere artikler