Mekoprint anerkendes for cirkulær tilgang til affald som en ressource

18. april 2024
Mekoprint anerkendes for cirkulær tilgang til affald som en ressource

Industrivirksomheden Mekoprint har i mange år arbejdet målrettet med affaldssortering, hvorfor deres genanvendelsesprocent ligger på hele 85-95 %. Det er særdeles højt sammenlignet med andre industrivirksomheder, hvilket nu har ført til, at virksomheden i én division har opnået en guld-certificering hos Ragn-Sells, der foretager indsamling, oparbejdning og forædling af alle typer affald og restprodukter.

Et stort fokus på at minimere affaldsmængderne og opfatte affald som en ressource har båret frugt hos industrivirksomheden Mekoprint. Virksomheden har netop modtaget den størst mulige anerkendelse for virksomhedens affaldshåndtering hos miljøservicevirksomheden Ragn-Sells, der er blandt de største aktører inden for affaldshåndtering i Skandinavien. Mekoprint modtog fredag et diplom på, at virksomheden har opnået en såkaldt reThink-certificering på guldniveau fra Ragn-Sells på grund af virksomhedens målrettede indsats for at fremme genanvendelse og genbrug.

– Certificeringen er et bevis på, at vi har taget en lang række initiativer til gavn for miljøet og klimaet. Vi opfatter først og fremmest affald som en ressource, og det er derfor naturligt at optimere vores sortering af affald og bidrage til mere genanvendelse og genbrug. Den cirkulære tankegang er meget vigtig hos os, siger projektleder Sanna Møller Nielsen fra Mekoprint.

Den proaktive tilgang til genanvendelse og et større fokus på at udnytte ressourcer bedst muligt, betyder derfor, at der går længe imellem, at containeren til småt brændbart skal tømmes hos Mekoprint. Den målrettede indsats bidrager til at reducere CO2-udledningen og det samlede klimaaftryk, hvilket er en vigtig målsætning hos Mekoprint.

– Mekoprint er et forbillede for andre virksomheder, fordi virksomheden har et ønske om at bidrage til den grønne omstilling. Det gør Mekoprint blandt andet ved at være meget skarpe på, hvad der kan genanvendes og genbruges, og her taler vi om alt lige fra plastik og elektronik til organisk madaffald. De er meget entusiastiske og har fundet ud af, at det ikke behøver at være besværligt at sortere affald. Det kan mange andre virksomheder lære af, siger miljøkonsulent Pia Johansen fra Ragn-Sells.

Mekoprints certificering er kommet i hus i forlængelse af, at Ragn-Sells har kortlagt virksomhedens affaldsfraktioner. Det har blandt andet ført til, at Mekoprint har øget antallet af fraktioner til 43 og optimeret håndteringen af affaldet. Dermed kommer affaldet i størst mulige omfang til at indgå i cirkulære ressourcekredsløb, når Ragn-Sells har behandlet affaldet og sendt det videre primært til genvindingsindustrien.

For eksempel ender hård plast i den samme container hos de fleste virksomheder. Men Mekoprint går et skridt videre ved at analysere, hvilken type plast der er tale om, for det giver nogle rene fraktioner, som kan anvendes til forskellige formål.

Har gjort det let at sortere

Selv om det kan lyde besværligt at sortere i flere fraktioner, end man er vant til, er det ikke tilfældet hos Mekoprint. Det skyldes især, at virksomheden har gjort det let for medarbejderne at sortere eksempelvis elektronik, metal og organisk madaffald.

– Vi har gjort det meget lavpraktisk at sortere affald ved blandt andet at opstille separate beholdere, hvor de enkelte affaldsfraktioner produceres med piktogrammer og plancher, så det er let for alle at se, hvad der skal gøres. Det har fået alle med ombord, og det er vigtigt når vi tager initiativer for at fremme den grønne omstilling, siger CEO Anders Kold fra Mekoprint.

Pia Johansen fra Ragn-Sells mener, at et stort engagement hos Mekoprint og prioritering af intern kommunikation har haft stor betydning for projektet.

– Det smitter af hele vejen gennem organisationen, at ledelsen sender et klart signal om, at Mekoprint skal prioritere bæredygtighed med blandt andet høj genavendelsesprocent og lavest mulige CO2-udledning. God intern kommunikation om nødvendigheden af at passe på miljøet og klimaet og bidrage til verdensmålene har medvirket til, at alle i Mekoprint nu ser på affald som en ressource, siger Pia Johansen.

Mekoprint sorterer affald på alle virksomhedens lokationer, men divisionen Mekoprint Micromechanics i Støvring er længst fremme med sortering. Erfaringerne herfra skal nu bruges på virksomhedens øvrige fabrikker.