Markant vækst i Falcks globale rejseassistance

11. juli 2024
Markant vækst i Falcks globale rejseassistance
Global Assistance

Falck-koncernen opnåede en omsætning på 3.016 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 89 mio. kr. i 2. kvartal 2024. Den globale sundhedsvirksomhed konstaterede en øget efterspørgsel på sundhedsydelser i Europa, USA og Latinamerika samt inden for akut sundhedshjælp til rejsende på verdensplan.

Falck styrkede omsætningen med levering af flere sundhedsydelser i Europa, USA og Latinamerika og fortsatte med at investere intensivt inden for digitalisering og udvikling af sundhedsløsninger. Sundhedskoncernen øgede investeringerne i digitalisering med 60% i forhold til sidste år. Det førte sammen med en mindre omsætning fra den europæiske ambulanceforretning til et moderat fald i driftsresultatet for kvartalet i forhold til sidste år.

Det stigende antal af rejser på verdensplan, som er tilbage på niveauet før pandemien, udløste stor travlhed hos Falcks globale rejseassistance. Falck håndterede omkring 35.000 sager i løbet af 2. kvartal 2024 – en stigning på 30% i forhold til året før. Sagerne dækker over mobilisering af akut sundhedsfaglig assistance og hjemtransport til rejsende i udlandet som eksempelvis rammes af ulykke, skade eller sygdom. Forretningsområdet tiltrak også flere erhvervskunder og realiserede en organisk vækst i omsætningen på 40%.

”Vi opnåede organisk vækst i størstedelen af vores globale sundhedsforretning, hvor vi så et   øget salg af sundhedsløsninger, øget rejseassistance og fortsat fremgang i den amerikanske ambulanceforretning. Den europæiske ambulanceforretning er dog fortsat udfordret, hvilket bestyrker vores strategiske sigte om at opbygge endnu et forretningsben tæt op ad ambulanceforretningen,” siger Jakob Riis, administrerende direktør for Falck.

For Falck-koncernen blev den organiske vækst 1,6% for kvartalet. På det europæiske marked havde Falck en markant fremgang i Sverige, hvor Falck fortsat hentede nye markedsandele inden for sundhedsordninger til virksomheder. På hjemmemarkedet var der ligeledes efterspørgsel på private sundhedsabonnementer, og abonnementsbasen har nu rundet 130.000.

Falcks amerikanske forretning fortsatte med at levere en stabil drift og vækst med et stort antal kørsler og generelle prisjusteringer. Falck er også i Californien ved at opbygge et nyt forretningsben inden for sundhedshjælp og behandling i eget hjem, og de første patienter er nu tilknyttet den amerikanske løsning. I den colombianske forretning var der en fortsat stigning i antallet af sundhedsabonnementer.

Falck fastholder de udmeldte forventninger om organisk vækst på et lavt, etcifret niveau og en EBITA-margin på 4-5% for regnskabsåret 2024.

Finansielle hovedpunkter

  • Omsætningen udgjorde 3.016 mio. kr. mod 2.926 mio. kr. i samme kvartal sidste år
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) blev 89 mio. kr. mod 106 mio. kr. sidste år, hvilket primært skyldes større omkostninger inden for digitalisering og forretnings- og produktudvikling
  • EBITA-marginen faldt til 3,0% mod 3,6% sidste år
  • Periodens resultat blev 4 mio. kr. mod 48 mio. kr. sidste år
  • De frie pengestrømme efter skat udgjorde 86 mio. kr. mod -10 mio. kr. sidste år
/ritzau/