Markant flere i fysisk hårde job får hjælp af sygeplejersker

15. maj 2017
Markant flere i fysisk hårde job får hjælp af sygeplejersker

.
Af Helle Schiønning

Antallet af danskere i fysisk hårde job, der får hjælp via sundhedsrådgivningen i PensionDanmark, er steget markant de seneste år. Det viser en ny opgørelse.

Hvordan får jeg bugt med mine smerter i ryggen, så jeg kan komme på fode igen og tilbage til jobbet? Hvad kan jeg gøre for at få en sundere livsstil?

Langt flere danskere i fysisk hårde job som f.eks. bygningsarbejdere, chauffører og rengøringsassistenter søger nu rådgivning om sundhedsspørgsmål og hjælp til at få det bedre. Det viser en ny opgørelse fra PensionDanmark.

Her har medlemmerne via deres sundhedsordning mulighed for at kontakte et team af sygeplejersker, som kan hjælpe, hvis man f.eks. har fysiske smerter, stress eller livsstilsrelaterede udfordringer. Bl.a. kan sygemeldte medlemmer få hjælp til at komme deres problemer til livs via en bred vifte af indsatser som fysiske behandlinger, psykologhjælp eller diagnoseudredning. Der er også hjælp at hente for medlemmer, der f.eks. ønsker at leve sundere.

I 1. kvartal i år var der ca. 3.300 henvendelser til sundhedsrådgivningen. Det er en stigning på 35 pct. i forhold til samme periode sidste år og mere end en fordobling i forhold til 1. kvartal 2015, hvor der var ca. 1.400 henvendelser.

Det er positivt, at markant flere henvender sig til sundhedsrådgivningen. For her er der hjælp at hente til at få det bedre, og f.eks. for sygemeldte kan det være en mulighed for at blive problemer kvit og komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er til gavn for alle parter, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Netop blandt de sygemeldte medlemmer, som er blevet hjulpet i et behandlingsforløb af sygeplejerskerne, vurderer flere end ni ud af 10, at forløbet har bragt dem hurtigere tilbage i job.

Den øgede brug af rådgivningen hænger både sammen med et generelt stigende fokus på sundhed blandt medlemmerne, men også et øget kendskab til muligheden. Endnu flere kunne dog have gavn af at benytte sig af rådgivningen og de øvrige tilbud i sundhedsordningen, og derfor fortsætter vi arbejdet med at udbrede kendskabet til mulighederne, siger Torben Möger Pedersen.

Blandt de medlemmer, der foreløbig har henvendt sig til sundhedsrådgivningen, er halvdelen blevet henvist til fysiske behandlinger, psykologhjælp, diagnoseudredning eller andre tilbud i deres sundhedsordning. De resterende er blevet henvist til egen læge, kommunen eller har fået personlig rådgivning om f.eks. livsstilsændringer.
Sundhedsrådgivningen i PensionDanmark består af 15 sygeplejersker og to socialrådgivere.

Rebild og omegn

Se flere artikler