Målrettet indsats: Arbejde og uddannelse til flere borgere i Rebild Kommune

8. november 2017
Målrettet indsats: Arbejde og uddannelse til flere borgere i Rebild Kommune

Færre flygtninge og flere jobs

.
Af Helle Schiønning

Mindreforbruget skyldes meget lav ledighed, efterspørgslen på arbejdskraft, den generelle højkonjunktur samt ikke mindst jobcenterets målrettede indsatser og gode samarbejde med arbejdsgiverne.

Økonomivurderingen for 3. kvartal for Arbejdsmarkedsudvalgets område viser på langt de fleste felter et mindreforbrug. Den lave ledighed betyder blandt andet, at der i højere grad bliver plads på arbejdsmarkedet til borgere, som har haft svært ved at få et fast job.

Arbejdsmarkedschef Susanne Nielsen glæder sig over, at det stadig går den rigtige vej:
– Der er lav ledighed for alle målgrupper i jobcentret. Faktisk er der kun 31 dagpengemodtagere tilbage, som har været ledige i over et år. Det er rigtig godt for de borgere der kommer væk fra ledighed og det er godt for kommunekassen, fordi refusionen fra staten af kommunens udgifter i forbindelse med en borgers ledighed falder i takt med, hvor længe en borger har modtaget forsørgelse, siger Arbejdsmarkedschefen.

Susanne Nielsen fremhæver, at de politiske investeringer Rebild Kommune har prioriteret, ser ud til at bære frugt. Det er lykkedes at knække kurven og hjælpe flere kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse:

– Der er ikke alene kommet flere kontanthjælpsmodtagere i jobs der er også flere, der har fået delvis beskæftigelse og dermed undgår at blive ramt af kontanthjælpsloftet, siger Arbejdsmarkedschefen og fortsætter:

– Der er også færre sygemeldte end forventet og mindreforbrug til integrationsydelse. Faldet i integrationsydelsen skyldes, at kommunen har modtaget færre flygtninge end budgetteret, og det går samtidig rigtig godt med at hjælpe flere flygtninge i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Borgmester Leon Sebbelin roser jobcenterets fokuserede indsats på at få borgerne i arbejde, uddannelse og afklaring:

– At det lykkes jobcenteret sammen med borgerne og virksomhederne at skabe effekter kommer jo alle borgere i kommunen til gode. Når vi sparer penge et sted i budgettet, får vi flere penge til kommunens øvrige kerneydelser og øget velfærd for borgerne.

Rebild og omegn

Se flere artikler