Lucia-optog på Suldrup Skole

17. december 2023
Lucia-optog på Suldrup Skole

I år 304 e. krist. blev den kun 21-årige Lucia tortureret og slået ihjel på Scicilien, fordi hun var kristen. Hun er anerkende som helgen indenfor både den katolske kirke og blandt anglikanske, ortodokse og lutherske kristne.

Santa Lucia er blevet mindet og fejret igennem mange hundrede af år. Officielt forsvandt fejringen af Lucia i Danmark med Reformationen i 1536. Med protestantismens indførsel var der ikke længere plads til at fejre den katolske kirkes helgener. I Sverige fortsatte man fejringen af Santa Lucia, og siden 16-1700 tallet har det været en tradition i Sverige.
Traditionen med Lucia-optog, hvor piger bærer lys og synger opstå i Sverige i 1928 og var egentlig en skønhedskonkurrence. I 1944 introducerede journalist H.T. Meyer Lucia-optaget til Danmark efter svensk forbillede som en skønhedskonkurrence.

Da det var under besættelsen, fik det at bære lyset frem en ekstrabetydning ift. at holde modet oppe i mørke tider. Foreningen Nordens generalsekretær, Frantz Wendt, arbejdede ihærdigt på at få Lucia-optog ud på plejehjem, skoler og børnehaver. Derfor er Lucia-optog i Danmark blevet en tradition netop på de institutioner.

Suldrup Skole har i mange år fulgt den tradition, og i år var ingen undtagelse. Alt lys på skolen var denne morgen slukket undtagen nødbelysning så Lucia-optogets elektriske stearinlys skinnede klart og tydeligt. Lucia-optaget gik syngende hele skolen rundt, hvor alle eleverne højtideligt stod og lyttede til den smukke sang. Smukt og stemningsfuldt.
I halvmørket i vores aula havde knap 40 forældre og bedsteforældre fundet vej, og både opmærksomhed stolthed fyldte rummet, da børnene iklædt hvide lagner og lys langsomt gik igennem aulaen, imens de sang. Luciabruden havde en krans med lys i på hovedet, hvilket skal minde om, at Santa Lucia ifølge overleveringerne om natten delte almisser ud til de fattige, selvom det var forbudt. For at kunne finde vej i mørket og samtidig have hænderne fri, så bandt hun en krans med lys omkring hovedet.

Rebild og omegn

Se flere artikler