Lokal efterspørgsel på el stiger markant

6. juli 2024
Lokal efterspørgsel på el stiger markant

Eksplosiv vækst i elkapacitet

Efterspørgslen på el-kapacitet stiger markant, også i Rebild. Elnetselskaberne oplever travlhed som aldrig før.

I hele Danmark er elnetselskaberne travlt optaget af at opgradere kabler og bygge nye transformerstationer. Dette følger en national tendens, hvor der i 2023 blev tilsluttet 1.450 MW ny forbrugskapacitet til de lokale elnet. Til sammenligning blev der i 2018 kun tilsluttet 750 MW. Den markante stigning på landsplan afspejler sig også i Rebild, hvor nye kunder tilsluttes, og eksisterende kapacitet opgraderes.

Grøn omstilling betyder mere strøm
Lokale virksomheder er blandt dem, der forbereder sig på fremtiden med grøn energi. Produktionen omlægges fra fossile brændstoffer til grøn strøm, eksempelvis gennem brug af varmepumper og elkedler. Elbiler bliver også mere udbredte, hvilket øger behovet for kapacitet til lynladere. Elnetselskaberne er derfor i gang med at forbedre infrastrukturen for at imødekomme denne efterspørgsel.

Store investeringer på vej
Investeringer i elnettet har nationalt set ramt rekordniveauer, og dette gælder også i Rebild. Sidste år investerede elnetselskaberne 4,4 milliarder kroner i nye kabler og transformerstationer. Dette er en fordobling i forhold til de foregående år. Den øgede investering er afgørende for at sikre, at infrastrukturen kan håndtere den fremtidige efterspørgsel, både på landsplan og lokalt.

Den nyligt indgåede aftale i Folketinget giver elnetselskaberne bedre regulatoriske rammer for at foretage disse nødvendige investeringer. Det skal sikre, at såvel private som virksomheder kan få den kapacitet, de har brug for i fremtiden.

Udvidelsen af elnettet i Rebild og resten af landet er altså i fuld gang. Mens forbruget endnu ikke er steget markant, viser de mange bestillinger på ny kapacitet, at især virksomhederne er ved at gøre sig klar til en grønnere fremtid.

Rebild og omegn

Se flere artikler