Livsfare forbundet med passage af bro over Lindenborg å

18. august 2017
Livsfare forbundet med passage af bro over Lindenborg å

.
Af Helle Schiønning

Der er tale Lindenborg å, mellem støvring og Håls, nærmere betegnet Skindbjerg på sydsiden og Volsted på nordsiden.

Indtil vi har Beredskabets vurdering af sikkerheden ved Ågårdsbro (se illustration), er det Aalborg Kommunes opfattelse at passage under og over broen er forbundet med livsfare.

Broen er tæt på at vælte i åen. Begge jordfæster er ustabile og kontakt med broen kan få den til at vælte. Konstruktionen er meget tung og vil kunne slå folk ihjel hvis de bliver ramt. Kanoer og kajakker må ikke forsøges presset under broen. Lad være at berøre den eller skubbe til den for at se om det passer.

Kano og kajakker må trækkes på land i god afstand og sættes i nedenfor. Skiltning forventes opsat i morgen formiddag.

Sikring eller fjernelse af broen snarest herefter, fortæller Aalborg kommune.

Rebild og omegn

Se flere artikler