Læserbrev: Vi kommer langt med dialogen – i øjenhøjde

25. oktober 2017
Læserbrev: Vi kommer langt med dialogen – i øjenhøjde

.
Af Lene Aalestrup
Borgmesterkandidat
Det Konservative Folkeparti

Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget de seneste 8 år, har jeg vægtet dialogmøderne meget højt. Der har været afholdt fastlagte dialogmøder og efter behov afholdt yderligere møder med de respektive grupper indenfor kultur og fritid. På de fastlagte møder, har der ikke altid været behov for drøftelser på de aftalte tidspunkter, men mødet har i høj grad medvirket til, at dialogvejen har været langt kortere, når der har været behov for drøftelser mellem de fastlagte møder.

I den konservative gruppe har vi ligeledes haft fokus på dialogen med borgerne. Vi har afholdt møder med en forældregruppe omkring pasning af egne børn, samt med frivillige repræsentanter omkring frivillighus og meget andet. På begge de nævnte områder er borgernes forslag blevet bragt videre og efterfølgende vedtaget i Byrådet. Forældre kan i dag søge økonomisk støtte til pasning af egne børn i de første leveår, hvilket kan være en stor hjælp for børnefamilierne, men samtidig kan det også bidrage til at afhjælpe presset på børnepasningsområdet, specielt i Støvring området.

Repræsentanter for de frivillige organisationer skal nu deltage i den vedtagne nedsatte arbejdsgruppe, hvor der skal arbejdes hen i mod udarbejdelsen af et kommissorium, der kan kvalificere og synliggøre behovet for de frivilliges rammer. I Det Konservative Folkeparti har vi et stort politisk ønske, om at få sikret de nødvendige forhold hertil.

Dialoger i kultur og fritidsregi har igennem de seneste 8 år, været fastlagte. Om det er modellen fremover, må der laves en evaluering på i det kommende udvalg. Som formand har jeg haft stor glæde af de mange gode og konstruktive dialogmøder med de vigtige frivillige organisationer i kommunen. Møderne har bidraget til mange gode processer, og det har været med til at synliggøre og løse mange udforinger undervejs. At tale om tingene i tide og sikre forventningsafstemning giver gode konstruktive løsninger i øjenhøjde, og bringer flere nuancer frem. Det giver en gensidig forståelse af, hvilke udfordringer vi hver især møder til daglig.

Dialog og samarbejdet undervejs er altid at foretrække, da det er forebyggende og samtidig er en god platform for vidensdeling. Løbende dialog er klart at foretrække fremfor brandslukning.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler