Læserbrev: Velfærd på budgettet

9. oktober 2017
Læserbrev: Velfærd på budgettet

.
Af Thøger Elmelund Kristensen
Byrådsmedlem (S), Rebild Kommune

Velfærd i stedet for skattelettelser blev heldigvis indholdet i Rebild Kommunes budget for 2018. Socialdemokratiets mærkesager blev tilgodeset på fornem vis:

Vi får flere pædagoger i daginstitutionerne, i alt 2.7 mio er tilført. Vores daginstitutioner får et generelt løft og der målrettes penge mod en særlig indsats for at bryde den negative sociale arv. Samtidig blev der afsat penge til byggeri af hele 3 nye børnehaver i Støvring og Skørping samt 25 mio til at bygge skole for.

Besparelserne på folkeskolen blev fjernet. De ekstra penge fra sidste års budget må ikke fjernes igen vores skoler har hårdt brug for pengene.

Ældreområdet får også et markant løft. De varslede besparelser på aktiviteter på ældrecentrene er pillet af bordet, klippekortet til hjemmeboende er nu på budgettet og ældreområdet tilføres midler som følge af et stigende antal ældre.

Udviklingen af vores kommune med mange nye lokalplaner og byggesager blev tilført 2 medarbejdere. Rebild Kommune må ikke være stopklods for egen udvikling vi skal understøtte bosætning og erhvervsudvikling. Derfor er det også ekstra godt, at der nu afsættes ekstra penge til nye almene boliger der er gode projekter på vej i Skørping og Terndrup.

Socialdemokratiet er glad for at der blev vist rettidig omhu ved at der blev afsat en pulje på 1 mio kr. til at imødegå stigende priser på den kollektive trafik – og afsat penge til nye stoppesteder til den nye fleksible kollektive trafik.

Væsentligt er også, at vi investerer i kultur og fritid med en perlerække af gode projekter i kulturhuse og idrætshaller fordelt i hele kommunen. Erhvervs- og turisme-indsatsen styrkes væsentligt.

Alt i alt et rigtigt godt budget for borgerne i Rebild Kommune, hvor Socialdemokratiet er rigtig stolte af de tydelige fingeraftryk vi har sat til gavn for velfærd og tryghed. Et rigtigt godt udgangspunkt for at gå ud og overbevise vælgerne om at stemme socialdemokratisk til valget d. 21. november

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden

Rebild og omegn

Se flere artikler