Læserbrev: Tø-vejr i Rebild – TAK

2. oktober 2017
Læserbrev: Tø-vejr i Rebild – TAK

.
Af Jeanette Sagan
Søvænget 6
9541 Suldrup
Det Konservative Folkeparti i Rebild Byråd
Næstformand i Sundhedsudvalget

Nu er tiden inde til at sikre, at Pleje- og Omsorgsområdet ikke skal blive ved med at holde for. Det er vigtigt, at vi ikke mister nærværet og trygheden i mødet med borgerne. Det skal være værdigt at blive ældre, og det skal være sjovt at gå på arbejde for vores personale.
Det bliver det ikke ved med at være, hvis sparekniven bliver ved med at ramme de ældre.

Den tidligere budget-beslutning, hvor antallet af ældre til og med 2018 blev fastfrosset, den bliver vi nødt til at erkende, ikke kan holde indtil da.

Det er helt afgørende for seniorer i Rebild Kommune, at der mødes vilje til at genoverveje, om det er muligt at tildele området de penge, der rent faktisk svarer til det antal +65 årige, der bor i kommunen, især set i lyset af, at antallet er steget med 34 % de seneste 10 år. Det sammen med, at målgruppen også stiger de næste 10 år med yderligere 30 %, gør, at Det Konservative Folkeparti ønsker at den tidligere beslutning om fastfrysning rulles tilbage.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler