LÆSERBREV: Støvring og Skørping – som to øer uden en ordentlig forbindelse

16. oktober 2017
LÆSERBREV: Støvring og Skørping – som to øer uden en ordentlig forbindelse

.
Af Birgitte Wilsted Simonsen, Tranebærvej 48, Støvring. Kandidat til Kommunevalget 2017 for de Konservative.

Prøv en morgen at stå ved Buderupholmvej mellem Støvring og Skørping, den ene bil efter den anden passerer forbi, en del af trafikken er lastbiler eller anden tung trafik og blandet med denne trafik er der også mange cyklister.

I de kommende år må vi forvente at denne trafik kommer til at stige endnu mere i takt med den udvikling, der sker i begge byer. Samtidig så sker der en øget brug af Rold Skov som fritidsområde, hvor det i øjeblikke er især er aktiviteter på mountainbike, der er mange af.
Alt dette skal foregå på en smal snoet vej gennem Rold Skov.

Jeg mener, at det er vigtigt, at der snarest muligt sker en forbedring af vejen mellem Skørping og Støvring. Der kan selvfølgelig overvejes muligheder for at finde mulighed for en hel ny vejforbindelse, men en oplagt mulighed vil være at den nuværende vej forsynes med cykelsti, således at cyklister kan færdes i sikkerhed. Samtidig bør der ses på de steder på strækningen, hvor der er behov for forbedringer som eksempelvis lidt bedre plads i svingene. Dette vil være med til at en god vejforbindelse mange år frem.

Det vil ikke kun være strækningen mellem Skørping og Støvring, der bør forbedres også forbindelsen fra Buderupholmvej til Gammel Skørping bør medtages i samme omgang, således at vejadgangen til Gammel Skørping bliver mere optimal.

Forbedringerne af Buderupholmvej skal selvfølgelig ske under størst muligt hensyn til naturen i Rold Skov, og om muligt skal der ske forbedringer for naturen. Dette kan eksempelvis være ved Buderupholmvejs krydsning af Lindenborg Å, hvor der skal ses på muligheden for en faunapassage.

Jeg håber, at byrådet søger for, at der snarest sker forbedring af Buderupholmvej, således at trafiksikkerheden bliver forbedret og der sker bedre fremkommelighed for både cyklister og bilister.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler