Læserbrev: Rettidig Omhu

6. november 2017
Læserbrev: Rettidig Omhu

.
Poul Erik Nørnberg
Ved Bjerget 39
9530 Støvring

Bruno Nielsen
Østervænget 1
9530 Støvring

Kandidater for Socialdemokratiet

Der er i de kommende 4 budgetår afsat over 70 mil. kroner til større infrastrukturprojekter:
Ny Nibevej 30 mil.
Klepholmbro 29 mil.
Vej i Støvring Ådale 11 mil.

Lad os prioritere anderledes og i stedet bruge økonomien på, bynær udvikling, mere grøn omstilling og velfærd, til gavn for borgere, lokal handel og erhvervsliv.

Lad os bruge økonomien på at udvide STUBhuset og dermed skabe rammerne for at fortsætte udviklingen af det Kulturhus som ihærdige frivillige, bestyrelse og ansatte på fornemmeste vis skaber indhold i.

Lad os bruge økonomien på et nødvendigt og visionært nyt skolebyggeri som bl.a. også kan indeholde daginstitution, frivillighus for patientforeningerne og måske en tidssvarende Musikskole.

Lad os bruge økonomien på skoler med færre elever i klasserne, bedre bemanding på institutionerne og værdig håndtering af de socialt udsatte grupper, ældreomsorg og bedre kollektiv trafik.

Højskolens gamle bygninger egner sig ikke som rammer for en visionær Kulturskole.
Lad os bevare Højskolen som et bygningsværk der er med til at fortælle historien om Støvring og Rebild Kommune. Det passer fint i tråd med museumsforeningens aktiviteter og måske lokaler til brug for borgerne.

Det handler om at vise rettidig omhu. Pengene kan kun bruges 1 gang og det skal selvfølgelig være med omtanke og til gavn for borgerne i Støvring og hele Rebild Kommune.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler