LÆSERBREV: Respons på Økonomiudvalgets beslutning ang. Terndrup skole.

9. august 2017
LÆSERBREV: Respons på Økonomiudvalgets beslutning ang. Terndrup skole.

.
Af Af Henrik Kanstrup, Lærkevej 5, 9575 Terndrup.

Jeg forstår ikke, at forvaltningens orientering om situationen på skolen ikke gav et udslag. Orienteringen blev taget til efterretning – hvad mon der ligger i det? De har en masse klager og personsager fra frustrerede forældre, der viser direkte omsorgssvigt og ulovlig forflyttelse til specialklasser – det kan man da ikke bare tage til efterretning og så lade stå til!

Eller er forvaltningen i den tro, at alt er godt, fordi de indkalder forældrene, til de mest grelle personsager, til møder i disse dage og prøver at lappe på deres manglende tilsyn med Terndrup skole( de havde vidst i et år, at der var noget galt!).

Hvad med børnene det er gået ud over? Hvem lapper dem? Kan de lappes? Forvaltningen har jo heller ikke handlet på alle de tegn, der har været på, at der var noget helt galt på skolen f.eks. lærerflugt.

Jeg deltog selv i mødet den 3. juli på forvaltningen og er da godt nok frustreret over, at forvaltningen (direktøren og skolechefen) ikke tog de mange klager og personsager, der blev fremlagt på mødet, mere alvorligt.

Det er utroligt, at en kontraktholder der er genstand for så megen mistillid, fortsat skal bestride en sådan stilling, hvor han har ansvaret for 3 skoler, 3 SFOér og 2 børnehaver. Han har jo med al tydelighed bevist, at han ikke magter opgaven.

Det er vel også derfor ØK på sine månedlige møder fremover vil have en orientering om, udviklingen på skolerne, SFOerne og børnehaverne han er kontraktholder for. Er det mon en ny form for degradering og da en kraftig en af slagsen?

Man har ikke fra ØK eller forvaltningens side tiltro til, at han kan lede Terndrup skole i 2 måneder og man er derfor nødsaget til at konstituerer en leder fra en anden skole. Jeg er helt enig i, at han ikke er kompetent til at lede Terndrup skole.

Når man alligevel giver ham den mulighed, er jeg da mere end meget enig i, at han skal holdes under kontinuerligt opsyn og gerne uanmeldt tilsyn. Jeg synes, overhovedet ikke han skal være ansat i Rebild kommune, når han ikke kan bestride sit arbejde og det er da spild af mine skattekroner. Tænker bare at de penge kunne have været brugt meget mere fornuftigt et andet sted.

Rebild og omegn

Se flere artikler